ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Της Ειρήνης Παπαδοπούλου

euro2

Από την 1 Ιανουάριου το 1999 το ευρώ αποτελεί ο επίσημο νόμισμα των 19 από των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και περισσοτέρων από 300 εκατομμύριων ανθρώπων.

Μετά από μακροχρόνια επεξεργασία του νομίσματος έφτασε στην χώρα μας το 2002. Την 1η Ιανουαρίου 2002 τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία σε 12 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η μετάβαση από τις δραχμές στα ευρώ ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο μήνες και τα εθνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα των πρώτων 12 χωρών έπαψαν να αποτελούν νόμιμο χρήμα στο τέλος Φεβρουαρίου του 2002.Τα πρώτα τρία χρόνια κυκλοφορίας του ήταν ένα απλό νόμισμα που χρησιμοποιούνταν από τους πολίτες κυρίως για λογιστικούς σκοπούς π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αντικατέστησαν βάση καθορισμένων τιμών μετατροπής τα κέρματα των εθνικών νομισμάτων όπως του Βελγίου και της Γερμανίας.Μολονότι η μετάβαση στο ευρώ πραγματοποιήθηκε σχεδόν 20 χρόνια πριν, με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανταλλαγή των παλαιών εθνικών χαρτονομισμάτων και κερμάτων με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Πηγές:https://www.bankofgreece.gr/euro/h-istoria-toy-eyrw

https://europa.eu/european-union/about-eu

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης