Χωρίς εικόνα

«Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ»

0

Παλιά, όπως μάθαμε στο σχολείο, υπήρχε στη χώρα μας ένα μεγάλο πρόβλημα: η διγλωσσία. Πάει να πει κάποιοι – οι λίγοι – γράφανε και μιλούσαν μια ακαταλαβίστικη γλώσσα ,την καθαρεύουσα , ενώ κάποιοι άλλοι – ….