Κανόνες για τα διαστημικά σκουπίδια

space-trash1Με τις εταιρείες που εκτοξεύουν ανθρώπους και φορτία στο Διάστημα να πληθαίνουν, η αμερικανική κυβέρνηση επικαιροποιεί τους κανόνες για τη διαχείριση διαστημικών ατυχημάτων αλλά και για την αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος των διαστημικών σκουπιδιών.

«Όσο αυξάνεται ο αριθμός των αντικειμένων σε τροχιά, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα σύγκρουσης» αναγνωρίζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC).

Το σύννεφο διαστημικών σκουπιδιών απειλεί τις δορυφορικές υπηρεσίες στις οποίες βασίζεται η σύγχρονη ζωή, όπως η δορυφορική πλοήγηση και η πρόσβαση απομονωμένων περιοχών σε Διαδίκτυο.

Η Επιτροπή πρόκειται τώρα να επικαιροποιήσει τον κανονισμό του 2004 και να μειώσει το χρόνο που μπορούν να παραμένουν οι ανενεργοί δορυφόροι σε τροχιά.

Οι δορυφόροι που κινούνται σε χαμηλή τροχιά πρέπει να καταστρέφονται πέφτοντας στην ατμόσφαιρα το πολύ 25 χρόνια από την ολοκλήρωση της αποστολής τους, προβλέπει η σημερινή πολιτική της FCC.

Ο νέος κανονισμός αναμένεται να περιορίσει αυτό το χρονικό διάστημα στα 5 χρόνια, αναφέρει το Reuters. Θα εφαρμόζεται τόσο για τους δορυφόρους τόσο των αμερικανικών εταιρειών όσο και ξένων οργανισμών που αναζητούν πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

Πηγή: B SCIENCE