Ακροστιχίδες: Μπουμπουλίνα

Η Μπουμπουλίνα στο πλοίο "Αγαμέμνων", πίνακας του Γερμανού Ζωγράφου Peter von Hess
Μπουμπουλίνα,
Μπουρλοτιέρισα κόρη
Ποθείς και εσύ η πατρίδα να ελευθερωθεί
Όπου σταθείς και όπου βρεθείς
Υπεράνω πάσης θυσίας είσαι εσύ!
Μάνα κόρη και αδερφή,
Παρακαλάς την Παναγία βοήθεια να σου δώσει
Όμορφη να ναι η ζωή
Υπερήφανη και ταπεινή
Λάμπεις από χαρά και πάθος
Ιερή θα είναι η στιγμή η πατρίδα
Να ελευθερωθεί
Ανάσα μεγάλη θα είναι αυτή
Μαρία Πατσαρίνου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης