Ένα padlet για την Ελληνική Επανάσταση

Μετά την καταστροφή των Ψαρών, πίνακας του Νικόλαου Γύζη

Το συγκεκριμένο padlet  Ελληνική Επανάσταση  έχει δημιουργηθεί με σκοπό να φωτίσει πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή τα 200 χρόνια και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη διδασκαλία της Ιστορίας. Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄τάξης του σχολείου μας έχουν περιηγηθεί στις πηγές που παρουσιάζονται, τις έχουν επεξεργαστεί και έχουν εκφραστεί δημιουργώντας ποιήματα και άρθρα. Μέρος της δημιουργικής τους εργασίας έχει αναρτηθεί στο συγκεκριμένο τεύχος.

Ελένη Αγγελοπούλου, Φιλόλογος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης