3 Δεκεμβρίου : Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής συμπερίληψης, των δικαιωμάτων και των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία. Η ημέρα αυτή αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία καθημερινά. Είναι επίσης μια ευκαιρία για να επισημανθεί η σημασία της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας και της κοινωνικής συμμετοχής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι ποικίλες και συχνά σχετίζονται με την περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και πόρους. Η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, οι διακρίσεις και η έλλειψη ευαισθητοποίησης στην κοινωνία αποτελούν εμπόδια για την πλήρη ενσωμάτωσή τους. Επιπλέον, η πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία συχνά περιορίζεται, προκαλώντας κοινωνικό αποκλεισμό.
Η Παγκόσμια «Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η κοινή προσπάθεια της κοινωνίας, των κυβερνήσεων και των οργανισμών είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ισότητα και την πρόσβαση για όλους.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την τεράστια συνεισφορά των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Με την προώθηση της διαφορετικότητας, διαμορφώνουν μια πιο πολυπολιτισμική και πλούσια κοινωνία, ενισχύοντας τον πολιτισμό, την τέχνη και την καινοτομία.
Συνολικά, η Παγκόσμια «Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για όλους μας να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας που είναι ανοικτή, φιλική, συμπονετική, δίκαιη και ισότιμη για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των φυσικών τους δυνατοτήτων. Η φετινή 3η Δεκέμβρη, ας γίνει η αφορμή για την αρχή ενός πανελλαδικού πανανθρώπινου αγώνα για την προστασία της κοινωνικής αξιοπρέπειας όλων μας. Γιατί οι ανάπηροι είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι αντικείμενα οίκτου.

Βασίλης Νάκας  Β4