ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΜΟΥΣΙΟΣ ΣΤΑΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΤΑΤΟΣ ΣΤΑΤΟΣ 2η ΚΑΨΑΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 3η ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΠΕΓΚΑΣ 4η ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗ 5η ....