ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΥΣΙΟΣ ΣΤΑΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΤΑΤΟΣ ΣΤΑΤΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΠΕΓΚΑΣ
ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗ
ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΡΟΖΑΚΕΑ ΜΟΥΣΙΟΣ ΣΤΑΤΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΙΣΟΒΙΤΗΣ
ΠΕΓΚΑΣ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΣΛΟΥΤΣΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΕΓΚΑΣ
ΜΟΥΣΙΟΣ ΣΛΟΥΤΣΑ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΕΓΚΑΣ
ΜΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΛΟΥΤΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΙΒΑΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΛΟΥΤΣΑ ΣΛΟΥΤΣΑ ΜΠΙΣΟΒΙΤΗΣ
ΣΛΟΥΤΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ
ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΡΟΖΑΚΕΑ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ
ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΠΕΓΚΑΣ ΣΤΑΤΟΣ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΛΟΥΤΣΑ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΛΟΥΤΣΑ ΠΕΓΚΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΓΚΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΠΕΓΚΑΣ ΡΟΖΑΚΕΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ
ΓΡΙΒΑΣ ΜΠΙΣΟΒΙΤΗΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΨΑΛΗ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΨΑΛΗ ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΑΤΟΣ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΤΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ
ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΤΟΣ ΠΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΤΟΣ
ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΠΕΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΚΑΨΑΛΗ  ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ
  ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ      
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΛΟΥΤΣΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ
ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΛΟΥΤΣΑ ΣΛΟΥΤΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΛΟΥΤΣΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ
    ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ  
ΣΤΑΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΨΑΛΗ  ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΤΟΣ ΣΛΟΥΤΣΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΛΑΤΖΙΚΟΥ ΠΕΓΚΑΣ ΠΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΛΟΥΤΣΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΠΕΓΚΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ
 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΑΤΟΣ ΣΛΟΥΤΣΑ ΣΛΟΥΤΣΑ
ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ    
ΣΤΑΤΟΣ ΣΤΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗ  ΣΛΟΥΤΣΑ
ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΚΑΨΑΛΗ  ΣΤΑΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΑΨΑΛΗ  ΣΤΑΤΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΣΛΟΥΤΣΑ ΚΑΨΑΛΗ  ΣΤΑΤΟΣ ΣΤΑΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΑΨΑΛΗ  ΠΕΓΚΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΑΨΑΛΗ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗ   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ   ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΛΟΥΤΣΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΛΟΥΤΣΑ