Στήλη: Γενικά Τεχνολογία

Γεωργική Τεχνολογία

Η  Γεωργική  Τεχνολογία  βασίζεται  στην    ΓΕΩΡΓΙΑ .   Η  ΓΕΩΡΓΙΑ   είναι : α) Η  φυτική  παραγωγή β) Η  ζωική    παραγωγή

Ενέργεια και Ισχύς

Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό κόσμο, απλή ή πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αντιληπτή

Μεταφορές και εποκοινωνίες

Μεταφορές Με τον όρο μεταφορές νοούνται το σύνολο των διαφόρων τρόπων μετακίνησης προσώπων ή              πραγμάτων από τόπο σε τόπο. Τα

Γενικά

Η τεχνολογία έχει σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα, και συγκεκριμένα με την προσπάθεια του ανθρώπου να επιλύσει διάφορα πρακτικά προβλήματα

Εργαλεία και μηχανές

Εργαλείο είναι κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της χειρωνακτικής εργασίας φέρνοντας αλλαγές σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Τα εργαλεία

Top