Γενικά

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνολογία έχει σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα, και συγκεκριμένα με την προσπάθεια του ανθρώπου να επιλύσει διάφορα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τις συνθήκες της ζωής του. Τα πρώτα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου είναι τα πρώτα εργαλεία που άρχισε να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί πριν από 2.000.000 χρόνια. Τα πρώτα αυτά τεχνολογικά επιτεύγματα σηματοδοτούν την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού.

      Ο  άνθρωπος, από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, συνειδητοποίησε πως υστερεί σωματικά απέναντι στα μεγαλόσωμα ζώα, γεγονός που ήταν πολύ επικίνδυνο για την ύπαρξή του. Κατάλαβε, επίσης, πως ήταν απροστάτευτος απέναντι στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Έπρεπε, λοιπόν, να προστατεύσει τον εαυτό του και να εξασφαλίσει την τροφή του. Τα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου, από τα πρώιμα απλά εργαλεία μέχρι τις σημερινές πολύπλοκες συσκευές, βοήθησαν τον άνθρωπο να επιβιώσει, ξεπερνώντας συνεχώς παντός είδους προβλήματα και βελτιώνοντας τη θέση του μέσα στη φύση.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας ο σημερινός άνθρωπος επεμβαίνει και τροποποιεί πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομική ζωή, η κοινωνική οργάνωση, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Σχολιάστε

Top