Εργαλεία και μηχανές

Y3

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εργαλείο είναι κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της χειρωνακτικής εργασίας φέρνοντας αλλαγές σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Τα εργαλεία ουσιαστικά λειτουργούν ως προέκταση των ανθρώπινων χεριών. Διακρίνονται σε χειροκίνητα και ηλεκτρικά.

 

 

llm447Μηχανή είναι ένα σύνολο από μηχανισμούς τοποθετημένους έτσι ώστε να πραγματοποιείται αυτόματα μια εργασία με επαναλαμβανόμενο και πάντοτε ίδιο τρόπο. Η εργασία αυτή μπορεί να είναι η μεταβολή του μεγέθους, της διεύθυνσης ή της φοράς δυνάμεων, η αλλαγή του σχήματος εντός αντικειμένου, η διαμόρφωση υλικών ή η μετατροπή ενός είδους ενέργειας σε άλλο. Για τη λειτουργία τους απαιτείται κάποια μορφή ενέργειας.
Τόσο στην αρχαιότητα όσο και σήμερα οι μηχανές διακρίνονται σε απλές και σύνθετες.

Σχολιάστε

Top