Γεωργική Τεχνολογία

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Η  Γεωργική  Τεχνολογία  βασίζεται  στην    ΓΕΩΡΓΙΑ .

 

Η  ΓΕΩΡΓΙΑ   είναι :

α) Η  φυτική  παραγωγή

β) Η  ζωική    παραγωγή

γ) Η  δασική  παραγωγή

δ) Η  αλιεία

Η γεωργική τεχνολογία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την καλλιέργεια της γης. Η ιστορία της Γεωργικής Τεχνολογίας ξεκινάει το 4000 π.Χ  με την ανακάλυψη του αρότρου στην Αίγυπτο και την Μεσοποταμία.

Τα σπουδαιότερα μέσα που περιλαμβάνει η σύγχρονη Γεωργική Τεχνολογία είναι:

  • Γεωργικά Εργαλεία
  • Γεωργικά Μηχανήματα
  • Τεχνικές Καλλιέργειας- Θερμοκήπια
  • Φυτοπροστασία – Λιπάσματα
  •  Ψεκαστικά Συστήματα
  • Λιπασματοδιανομείς
  • Μηχανές Σποράς
  • Συστήματα  άρδευσης
  • Μηχανήματα συλλογής καρπών

 

Σχολιάστε

Top