Ενέργεια και Ισχύς

ape-isxys-2011-2

Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό κόσμο, απλή ή πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αντιληπτή με τις αισθήσεις αλλά από τα αποτελέσματά της που είναι γνωστά ως έργο. Εμφανίζεται με διάφορες μορφές και δε χάνεται ποτέ γιατί μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη ( Ο ήλιος, για παράδειγμα, παρέχει φωτεινή ενέργεια την οποία απορροφούν τα φυτά. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται στα φυτά με τη μορφή χημικής ενέργειας. Με την κατανάλωση των φυτών από τα ζώα και τους ανθρώπους η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα και σε κινητική ενέργεια).

Οι μορφές της ενέργειας είναι:
• Δυναμική ενέργεια (λόγω θέσης ή κατάστασης των σωμάτων)
• Κινητική ενέργεια (λόγω κίνησης των σωμάτων)
• Ηλεκτρική ενέργεια (η ενέργεια που μεταφέρεται με το ηλεκτρικό ρεύμα)
• Φωτεινή ενέργεια ( η ενέργεια ακτινοβολίας )
• Χημική ενέργεια (η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις ουσίες)
• Θερμική ενέργεια
• Πυρηνική ενέργεια (η ενέργεια που απελευθερώνεται από τους πυρήνες των ατόμων σε ένα μόριο)
Η δυναμική και η κινητική ενέργεια αποτελούν τη μηχανική ενέργεια.

 

Ισχύς είναι η ενέργεια που δίνει ένα μηχάνημα προς το περιβάλλον στη μονάδα του χρόνου.

 

Σχολιάστε

Top