Μεταφορές και εποκοινωνίες

Χωρίς τίτλο
Μεταφορές
Με τον όρο μεταφορές νοούνται το σύνολο των διαφόρων τρόπων μετακίνησης προσώπων ή              πραγμάτων από τόπο σε τόπο. Τα κύρια ορόσημα στην ιστορία των μεταφορών ήταν ο
τροχός, το ιστίο, η ατμομηχανή, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, ο ηλεκτροκινητήρας ενώ ο πυραυλοκινητήρας στην αυγή του 21 ου αιώνα υπόσχεται να καταργήσει την εξάρτηση του ανθρώπου απ’ τη γήινη ατμόσφαιρα και του επιτρέπει να οραματίζεται ταξίδια σε άλλους πλανήτες. Τα μέσα μεταφοράς μπορούμε να τα χωρίσουμε σε ομάδες:
•μέσα για χερσαίες μεταφορές
•μέσα για θαλάσσιες μεταφορές και
•μέσα για εναέριες μεταφορές.
Χωρίς τίτλο2
Επικοινωνίες
Με τον όρο επικοινωνία εννοούμε την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων. Χωρίς τη συνδρομή της τεχνολογίας η επικοινωνία θα ήταν περιορισμένη αφού η ομιλία μας ακούγεται σε
μικρή ακτίνα ενώ η μνήμη μας συχνά μας προδίδει. Για τη μετάδοση των μηνυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις βοήθησε η επινόηση συστημάτων γραφής, που άρχισε πριν από 6000 χρόνια ενώ
επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας αποτέλεσε το 15ο αιώνα η ανακάλυψη της τυπογραφίας που έκανε προσιτή τη μετάδοσή τους στο ευρύ κοινό. Το νέο μεγάλο άλμα θα γίνει το 19ο αιώνα με τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού στην επικοινωνία που συρρίκνωσε το χρόνο αποστολής των μηνυμάτων από βδομάδες σε δευτερόλεπτα. Στα μέσα επικοινωνίας ανήκουν τα βιβλία, περιοδικά,
εφημερίδες,  ο τηλέγραφος το τηλέφωνο, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι ηλεκτρονικοί  υπολογιστές.
3

Σχολιάστε

Top