Στήλη: Τεχνολογικές ενότητες

Γεωργική Τεχνολογία

Η  Γεωργική  Τεχνολογία  βασίζεται  στην    ΓΕΩΡΓΙΑ .   Η  ΓΕΩΡΓΙΑ   είναι : α) Η  φυτική  παραγωγή β) Η  ζωική    παραγωγή

Ενέργεια και Ισχύς

Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό κόσμο, απλή ή πιο πολύπλοκη. Δεν είναι αντιληπτή

Μεταφορές και εποκοινωνίες

Μεταφορές Με τον όρο μεταφορές νοούνται το σύνολο των διαφόρων τρόπων μετακίνησης προσώπων ή              πραγμάτων από τόπο σε τόπο. Τα

Εργαλεία και μηχανές

Εργαλείο είναι κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της χειρωνακτικής εργασίας φέρνοντας αλλαγές σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Τα εργαλεία

Top