Το Περιοδικό μας

 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Η έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού αποτελεί μια καινοτόμο δράση του σχολείου μας. Στόχος είναι οι μαθητές να έχουν ένα δικό τους χώρο έκφρασης και δημιουργίας, να προβληματίζονται για ό, τι συμβαίνει γύρω τους, να το παρατηρούν και να το σχολιάζουν, να γίνουν μικροί ερευνητές, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παράλληλα να εξοικειώνονται με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

Διαχειριστές και επιμελητές της έκδοσης είναι οι καθηγητές:

Μάρου Ελένη

Σωτηράκη Νεκταρία

Χριστοφορίδης Χρήστος

Top