ΔΡΑΣΗ – Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA

Στις 4/4/2024 μαθητές του τμήματος Α2 του σχολείου μας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας της Α΄ τάξης, κατασκεύασαν με μορφή παιχνιδιού το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA.

dna_02

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες. Τους δόθηκε, σε χαρτόνι, ο ένας κλώνος του νουκλεϊκού οξέος του DNA και κατασκεύασαν το δεύτερο κλώνο του παραπάνω μορίου. Χρησιμοποίησαν τα τέσσερα διαφορετικά είδη νουκλεοτιδίων τα οποία περιείχαν μια από τις βάσεις A,T,C,G ακολουθώντας τη συμπληρωματικότητα των παραπάνω βάσεων.

dna_03

Η συμπεριφορά των μαθητών ήταν υποδειγματική και οι ίδιοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους γι’ αυτήν την ενεργητική και βιωματική δράση.
Η Δράση εκπονήθηκε από τη Φυσικό του σχολείου Γεωργία Γερακάκη

dna_04

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης