ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Από τον Μάριο Καλπουζάνη, Β ΄ Λυκείου
Παραοικονομία θεωρείται το τμήμα εκείνο της οικονομικής δραστηριότητας το οποίο ασκείται λαθραία και παράνομα.
Το τμήμα αυτό της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο επίσημο εθνικό προϊόν αφού δημιουργεί προστιθέμενη αξία, δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί και να καταγραφεί από τις επίσημες στατιστικές υπηρεσίες, οπότε αποκαλύπτεται όταν οι καταναλωτικές δαπάνες εμφανίζονται υπερβολικά υψηλότερες από τα καταγεγραμμένα επισήμως συνολικά εισοδήματα.
Η παραοικονομία σε πολλές χώρες είναι ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, όπου η τελευταία αποτελείται από την επίσημη (μετρούμενη), την ανεπίσημη (άτυπη) και την παραοικονομία (νόμιμων και παράνομων πράξεων).

Αιτίες ύπαρξης της παραοικονομίας
Ο βαθμός του κρατικού παρεμβατισμού (περιορισμοί, αλλαγές νόμων, μέγεθος δημόσιου τομέα)
Η κρατική γραφειοκρατία
Το υψηλό ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών στην οικονομία, σε σχέση με το ποσοστό εκείνων οι οποίοι προσφέρουν εξαρτημένη εργασία

Τι είναι μαύρη εργασία;
Μαύρη εργασία είναι η εργασία αυτή κατά την οποία ο εργαζόμενος είναι ανασφάλιστος, δεν φαίνεται πουθενά και αντίστοιχα και τα λεφτά που παίρνει δεν φαίνονται στο κράτος και δεν φορολογούνται.
Για παράδειγμα έστω ότι εγώ έχω μια επιχείρηση και απασχολώ έναν άνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια απασχόλησής του όμως, του δίνω απλά το μεροκάματό του, χωρίς να δηλώσω τα χρήματα αυτά κάπου, χωρίς να τον έχω ασφαλισμένο και χωρίς να τον έχω δηλωμένο ως υπάλληλό μου.
Έτσι ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ως άνεργος και τα λεφτά που λαμβάνει από εμένα είναι μαύρα.
Η μαύρη εργασία κάνει θραύση στην οικονομική κρίση για δύο απλούστατους λόγους:
1) πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα απασχολώντας κάποιον να πληρώνουν και τις εισφορές του και τους φόρους.
Έτσι τους απασχολούν δίνοντάς τους ένα μεροκάματο χωρίς αυτό να φαίνεται κάπου και χωρίς ο εργαζόμενος αυτός να φαίνεται κάπου.
2) πολλοί άνθρωποι που ξεμένουν από δουλειά, θα αναγκαστούν να εργαστούν μαύρα για να μπορούν να ζήσουν και να τα βγάλουν πέρα γιατί πλέον οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας με «μη-μαύρη» απασχόληση είναι περιορισμένες, εξαιτίας του 1ου λόγου που προαναφέραμε.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης