«Η αξία του συνεταιρίζεσθαι», Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας – μέρος Ι

Γράφει ο Γιάννης Καλλιγέρης,

Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας

Το άρθρο αυτό αποτελεί την αρχή ενός αφιερώματος με τίτλος, «Η αξία του συνεταιρίζεσθαι» στο πλαίσιο της Αγροτικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Θα ξεκινήσουμε το πρώτο μας ταξίδι παρουσιάζοντας τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας. Το ταξίδι αυτό θα χωριστεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος – που αφορά και το παρόν άρθρο -  για γίνει αναφορά στον Αγροτικό Συνεταιρισμό και στα επόμενα άρθρα θα ακολουθήσουν διάφορες συνεντεύξεις σχετικά με την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Ας ξεκινήσουμε…μια μικρή αναφορά στη σημασία του »συνεταιρίζεσθαι».

Η αξία του »συνεταιρίζεσθαι»:

Η Διεθνής Συνεταιριστική Αρχή όρισε το 1995, το συνεταιρισμό, ως μια «μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους  δια μέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». Η πετυχημένη λειτουργία των συνεταιρισμών, εξαρτάται από την προφύλαξη της συνεταιριστικής ταυτότητας, δηλαδή τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές
Οι συνεταιριστικές αξίες είναι:

 • Η αυτοβοήθεια μεταξύ των μελών
 • Η αυτοευθύνη των μελών
 • Η ισότητα και η ισοτιμία μεταξύ των μελών
 • Η αλληλεγγύη
 • Η δημοκρατία,
 • Η κοινωνική υπευθυνότητα
 • Η διαφάνεια
 • Η εντιμότητα  και
 • Η φροντίδα για τους άλλους

Η Διεθνής Συνεταιριστική Αρχή προκειμένου να βοηθήσει τους συνεταιρισμούς να ακολουθήσουν αυτές τις αξίες, δημιούργησε ένα πλαίσιο κατευθυντήριων συνεταιριστικών αρχών:

 • 1η  αρχή: η εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων, καταγωγής
 • 2η  αρχή: η δημοκρατική διοίκηση των συνεταιρισμών, δηλαδή οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών
 • 3η αρχή: η οικονομική συμμετοχή των μελών, δηλαδή η ισότιμη συνεισφορά και δημοκρατική διαχείριση του συνεταιριστικού κεφαλαίου.
 • 4η αρχή: η αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών από κόμματα και χορηγούς
 • 5η αρχή: η εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση των μελών και του διοικητικού συμβουλίου
 • 6η αρχή: συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών
 • 7η αρχή: ενδιαφέρον για την κοινότητα και αφορά τον κοινωνικό ρόλο των συνεταιρισμών στην κοινότητα τους

Λίγα λόγια για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κουντούρας

Η ίδρυση:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ιδρύθηκε το 2000 ως πρωτοβάθμια Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.4384/26.04.16 (ΦΕΚ 78Α’). Έδρα του συνεταιρισμού αποτελεί η Κουντούρα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, η οποία βρίσκεται 7,2 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιόχωρας  στην νοτιοδυτική ακτή του νομού Χανίων. Απέχει περίπου 80,7 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων.

Σκοπός:

Σκοπός της ίδρυσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι ο συντονισμός και προγραμματισμός της παραγωγής κηπευτικών της περιοχής μας καθώς επίσης η συγκέντρωση και εμπορία της παραγωγής. Σήμερα, τα μέλη του Συνεταιρισμού καλλιεργούν περίπου 400 στρέμματα σε σύνολο 1.600 στρεμμάτων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Κουντούρας.

Αγροτικός συνεταιρισμός Κουντούρας (1)Η παραγωγή:

Η  παραγωγή αφορά αποκλειστικά την καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη (θερμοκήπιο). Απ” αυτά, ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής αφορά τομάτες, περίπου στο 66%.  Επίσης καλλιεργούνται αγγούρια σε ποσοστό 16% , πιπεριές σε ποσοστό 15%, και μελιτζάνες σε ποσοστό 3%.

 Προϊόντα:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας είναι αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στα Λαχανικά σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)1308/13 και Καν. (ΕΕ)543/11, και λειτουργεί με βασικό στόχο την παραγωγή κηπευτικών τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ποιότητας Agro 2.1 & 2.2. Χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες φιλικές στο περιβάλλον τεχνικές και παράγει ασφαλή προϊόντα, απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Προμηθεύει με προϊόντα μεγάλες αλυσίδες super market, της κεντρικές λαχαναγορές της Ελλάδας και επιλεγμένους ευρωπαϊκούς πελάτες.

Επικοινωνία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στο επόμενο άρθρο ακολουθεί συνέντευξη με μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Πηγή: Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας

 

 

 

Σχολιάστε

Top