Ανακύκλωση και περιβάλλον

     Ένα μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας αποτελεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτή οφείλεται -εκτός των άλλων- στο γεγονός ότι οι περισσότεροι αδιαφορούμε και δεν ανακυκλώνουμε τους φυσικούς πόρους της γη.

     Συγκεκριμένα,  πετάμε τα σκουπίδια έξω από τους κάδους, ενώ υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε ό, τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί π.χ. χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο. Η διαδικασία της ανακύκλωσης ακολουθεί τρία στάδια: α) διαλογή και διαχωρισμός των προϊόντων σε κατηγορίες: γυαλί, πλαστικό, χαρτί και απόβλητα, β) αποκομιδή σε κατάλληλα εργοστάσια ανακατασκευής προϊόντων και γ) διάθεση στην αγορά.

     Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλά και σημαντικά. Συμβάλλει στην οικονομία, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Οι εργασίες της συλλογής, της διαλογής  και της επεξεργασίας απασχολούν πολλούς εργαζόμενους. Ακόμη, η ανακύκλωση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στην αποσυμφόρηση των χωματερών.

    Βέβαια, η σωστή και επιτυχημένη ανακύκλωση είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού,  καλλιέργειας οικολογικής συνείδησης και αποτέλεσμα σωστής ενημέρωσης  από το σχολείο, τους δήμους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Πηγές

http://www.myfuturemypaper.gr/

https://www.electrocycle.gr/

https://el.wikipedia.org/

Μαρία Δαγκλή ( μαθήτρια της Γ”  Γυμνασίου )

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης