Γνωρίστε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας

 γράφουν οι Δαμιανίδου Ευαγγελία,Γκαβαρδίνα Άννα, Γκαγκούδη Φαίη μαθήτριες της Γ΄τάξης 

   Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του 1ου  Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, οι μαθητές που συμμετέχουν στο σχολικό περιοδικό «Φωteenές σελίδες» και η ομάδα της ρομποτικής πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας. Εκεί η υπεύθυνη, Σοφία Θεοδωρίδου, παραχώρησε την παρακάτω συνέντευξη στη δημοσιογραφική ομάδα του περιοδικού:

 Ερ. Τι είναι τα Κ.Π.Ε. και πότε ιδρύθηκαν για πρώτη φορά; Ποιος ο σκοπός της δημιουργίας τους;

Απ: Τα Κ.Π.Ε. ,  δηλαδή τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,είναι ένας τύπος σχολείου, μόνο που αυτός ο τύπος σχολείου, το έμψυχο  δυναμικό του, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ,ασχολούνται με το περιβάλλον είτε είναι φυσικό ,είτε είναι ανθρωπογενές. Το πρώτο Κ.Π.Ε. είναι το Κ.Π.Ε. Kλητορίας και δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 90. Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα Κ.Π.Ε. έχουν συμβάλλει πολλαπλά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, γιατί είναι φορέας νέων διδακτικών για την ελληνική πραγματικότητα αλλά είναι  ταυτόχρονα  και φορέας μιας νέας παιδαγωγικής οπτικής για τους εκπαιδευτικούς. Μέσα από τα Κ.Π.Ε. οι μαθητές αντιμετωπίστηκαν με έναν διαφορετικό τρόπο από τους εκπαιδευτικούς , έγιναν ισότιμοι έτεροι σε αυτό που λέμε «διαδικασία μάθησης», δηλαδή ενσωματώθηκαν ανάγκες, γνώσεις και εμπειρίες μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο έγινε και με τους εκπαιδευτικούς ,επειδή δεν είχαν να τους καταπιέζει κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα ,αλλά είχε να κάνει με στοιχεία τοπικού περιβάλλοντος, φυσικά και πολιτιστικά. Αυτό βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες.

Ερ. Πόσα ΚΠΕ υπάρχουν αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα και πόσα είναι επισκέψιμα;

Απ: Είναι λίγο περισσότερα από 60. Δεν προσδιορίζω ακριβώς τον αριθμό τους γιατί κάποια είναι υπό ίδρυση και κάποια υπολειτουργούν. Επίσης ,έχουν πραγματοποιηθεί και συγχωνεύεις μεταξύ των Κ.Π.Ε. ,όπως παράδειγμα  το δικό μας Κ.Π.Ε. το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση  του Κ.Π.Ε. Γιαννιτσών και  του Κ.Π.Ε. Έδεσσας. Η διαδικασία για να επισκεφτεί κάποιος ένα Κ.Π.Ε. είναι πλήρως  καθορισμένη και έχει να κάνει με μια εγκύκλιο που βγαίνει ετήσια από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία καλεί τα σχολεία και τις μαθητικές ομάδες να υποβάλλουν αίτηση για να επισκεφτούν τα Κ.Π.Ε.. Τα σχολεία κάνουν την αίτηση τους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η εγκύκλιος και έτσι μπορούν και επισκέπτονται ένα Κ.Π.Ε.. Το κάθε Κ.Π.Ε. έχει τη δική του δυναμική και τις προτεραιότητες  του και το έργο του  έρχεται ορμώμενο από το τοπικό περιβάλλον και τον πολιτισμό.  Η μαθητική ομάδα επιλέγει τι είναι κοντά σε αυτή ή παράλληλο με αυτό  το οποίο ασχολείται κάνοντας αίτηση στο αντίστοιχο Κ.Π.Ε..

Ερ. Το δικό σας Κ.Π.Ε. με ποιες θεματικές ενότητες ασχολείται φέτος; Είναι ίδιες  κάθε χρόνο ή αλλάζουν;

Απ: Το δικό μας πλαίσιο είναι ίδιο εδώ και χρόνια και όπως εξήγησα και πριν είναι ίδιο γιατί πηγάζει από το τοπικό περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό. Άρα η θεματική μας η μεγάλη είναι το «νερό και γη»  και  γι’ αυτό το λόγο έχουμε και ένα εθνικό δίκτυο που συντονίζει προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων από όλη την Ελλάδα  στη θεματική του νερού, επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς και στηρίζοντας προγράμματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε εργαλειακά τους μαθητές που ασχολούνται με το νερό δίνοντας προτάσεις και ηλεκτρονικό υλικό για να χαρτογραφήσουν τη λεκάνη απορροής της περιοχής τους .Η λεκάνη απορροής μιας περιοχής είναι το εδαφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα νερά μιας περιοχής (ποτάμια και λίμνες) και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο μαθητής ,όταν μελετά τη διαχείριση του νερού, γιατί μέσα από τη λεκάνη απορροής θα δει ποια νερά εισέρχονται στην περιοχή που μελετά και έτσι θα μπορεί να έχει ρεαλιστικά δεδομένα για τα προβλήματα που δημιουργούνται ,αλλά και τις πιθανές λύσεις που υπάρχουν. Τα προγράμματα μας επίσης έχουν σχέση με το νερό, γιατί υπάρχει << Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού>>  που είναι ένας υδρότοπος που έγινε με τη συμβολή  της φύσης, αλλά και της απόφασης για να λειτουργήσει αυτός ο υδρότοπος σαν τεχνητή λίμνη για τη ΔΕΗ. Τα λουτρά του Πόζαρ είναι ένα άλλο μας πρόγραμμα, όπως επίσης και το πρόγραμμα της Πέλλας που έχει να κάνει με την αειφορία και τη βιωσιμότητα μιας πόλης. Επίσης, υπάρχουν προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς μέσα από το θεσμό των δικτύων και εκτός από το δίκτυο που σας ανέφερα ασχολούμαστε πολύ και με τα απορρίμματα. Είμαστε ο φορέας που συντονίζει στην επικράτεια τα προγράμματα που σχετίζονται με το θέμα των απορριμμάτων, είτε για ανακύκλωση, είτε για επαναχρησιμοποίηση. Μέσα σε αυτές τις συνιστώσες έχουμε βάλει ως προτεραιότητα να κάνουμε και μια πανελλήνια εκστρατεία για να συγκεντρώσουμε παιχνίδια που δεν τα χρησιμοποιούν τα παιδιά για να γίνουν αφενός ένα ή δύο μουσεία στην Ελλάδα και αφετέρου να μοιραστούν σε κάποιους άλλους που τα χρειάζονται.

Ερ. Ποιος χρηματοδοτεί το Κ.Π.Ε. Έδεσσας ;Ποιες είναι οι επιδράσεις ενός Κ.Π.Ε. στην τοπική κοινωνία;

Απ.: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας .Η χρηματοδότηση μας προέρχεται συνήθως από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Παλαιότερα είχαμε μια μικρή χρηματοδότηση και από το Εθνικό Ταμείο που δεν υφίσταται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Άρα η χρηματοδότηση μας γίνεται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η συμβολή των Κ.Π.Ε. από την άλλη είναι πολύ σημαντική ,ιδιαίτερα αυτή την περίοδο , γιατί δημιουργεί ένα ρεύμα μαθητικού τουρισμού .Φέτος θα δεχτούμε σχεδόν 3000 μαθητές .Εσείς ας πούμε για παράδειγμα ,είσαστε ένας πόρος και οικονομικός και κοινωνικός και εκπαιδευτικός. Η τοπική κοινωνία ευεργετείται οικονομικά, ιδιαίτερα ο κλάδος της διατροφής ,της διαμονής ,όσοι ασχολούνται με κάθε είδους μετακίνηση , παροχή υπηρεσιών και πώληση τοπικών προϊόντων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια περιοχή ,να ενεργοποιείται και να εισπράττει οικονομικά με αφορμή τα προγράμματά μας.

 Ερ. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αποκομίσει κάποιος από την επίσκεψη του στο Κ.Π.Ε. Έδεσσας;

Απ.: Ελπίζουμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, ότι η γνωριμία με τη φύση ,την κοινωνία και τον πολιτισμό μέσα από εμπειρίες που θα τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν ,θα  οδηγήσει τους μαθητές  να γνωρίσουν τους άλλους καλύτερα ,αλλά και τον εαυτό τους, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, <<εμείς και οι άλλοι>>. Άρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές, που μας επισκέπτονται μέσα από τα προγράμματα ή τους εκπαιδευτικούς μέσα από τις επιμορφώσεις ,τα μπλογκς και τα ηλεκτρονικά εργαλεία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη φύση και το ανθρωπογενές και κοινωνικό περιβάλλον. Είμαστε σίγουροι ότι θα γνωρίσουν διαστάσεις  του εαυτού τους που αγνοούν.

-Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε ,ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.

 

Σχολιάστε

Top