Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ (Ε.Σ.)

Η μαθήτρια Ε.Σ. της  Γ΄ Τάξης επιμελήθηκε το συγκεκριμένο  άρθρο.

εθνικη πινακοθηκη1εθνικη πινακοθηκη2

Η Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου ιδρύθηκε το 1900 και συστάθηκε με το Ν.2814/1954, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1079/1980 σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με σκοπό την πολιτιστική, καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή του λαού σε εθνική κλίμακα μέσω των εικαστικών τεχνών και των συγγενών προς αυτές εκδηλώσεων , την προβολή του καλλιτεχνικού χαρακτήρα του έργου των Ελλήνων και ξένων δημιουργών, την εξυπηρέτηση και υποβοήθηση της επιστημονικής έρευνας πάνω σε θέματα Ιστορίας της Τέχνης καθώς επίσης και την  διάσωση και συντήρηση των καλλιτεχνικών μας θησαυρών.

(https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1392)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ιστορίες Τέχνης» από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την Εθνική

Πινακοθήκη

Το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) παρουσιάζουν τις «Ιστορίες Τέχνης», μια σειρά σύντομων ηχητικών ντοκιμαντέρ αφιερωμένων στα πολύτιμα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής που ανήκουν στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. Πατήστε εδώ.