Ποια μέτρα παίρνει η ΕΕ για ένα βιώσιμο περιβάλλον;

 

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» προτείνει μια σειρά κανόνων για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων με στόχο ένα υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. Γι’ αυτό λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα:

  • Οι υφιστάμενοι κανόνες ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων αποδεικνύονται ανεπαρκείς αφενός, και αφετέρου η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων έχει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (δερματολογικά, νευρολογικά, αναπνευστικά, αναπαραγωγικά, ενδοκρινολογικά και καρκινικά προβλήματα).
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε το 1990 ένα εκατομμύριο δηλητηριάσεις από φυτοφάρμακα με συνέπεια 20.000 θανάτους. Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν την αύξηση του αριθμού αυτού σε 385.000.000 και 11.000 θανάτους αντίστοιχα.
  • Την περίοδο 2013-2019 ανιχνεύτηκε μεγάλο ποσοστό φυτοφαρμάκων σε όλα τα σημεία παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων λιμνών και ποταμών της Ευρώπης.
  • Τέλος, παρατηρείται δραματική μείωση των επικονιαστών στις γεωργικές περιοχές λόγω χρήσης φυτοφαρμάκων, με αποτέλεσμα επισιτιστικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ λαμβάνει τα εξής μέτρα:

  • Επιβολή στα κράτη-μέλη νομικά δεσμευτικών όρων για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030.
  • Εφαρμογή αυστηρών κανόνων με στόχο τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών στα φυτά.
  • Απαγόρευση των χημικών φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές (δημόσια πάρκα, χώροι αναψυχής, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές).
  • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των γεωργών για 5 χρόνια με σκοπό να καλυφθεί το κόστος των νέων απαιτήσεων.

    Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των ασθενειών στα φυτά, προτείνει την υιοθέτηση τεχνικών γεωργικής ακρίβειας κατά τη χρήση φυτοφαρμάκων, την εφαρμογή οικολογικών προγραμμάτων, τη βελτίωση των φυτών (καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών στα έντομα), την πρόληψη και τη βιολογική καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών, τη λειτουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη χρήση χαμηλού κινδύνου χημικών φυτοφαρμάκων (π.χ. μαγειρική σόδα, ασβεστόλιθος).

     Μάλιστα, η ΕΕ, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», χρηματοδοτεί καινοτόμες έρευνες με σκοπό την πρόληψη, την παρακολούθηση και την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών στα φυτά. Στο πλαίσιο αυτό, το πανευρωπαϊκό δίκτυο γεωργών «IPM Works» προωθεί στους γεωργούς αποδοτικές στρατηγικές φυτοπροστασίας, όπως ειδικούς κανόνες ανά καλλιέργεια, υποχρεωτική τήρηση αρχείων και ανεξάρτητα συστήματα παροχής συμβουλών. Θεωρείται μείζονος σημασίας η δημιουργία ενός δικτύου δεδομένων για τη συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών με σκοπό καλύτερες αποδόσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

    Ακόμη, η ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», πρόκειται να προβεί σε δράσεις για μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω εταιρικών σχέσεων με άλλες χώρες και με την προώθηση της βιωσιμότητας των εισαγωγών τροφίμων.

    Όλες αυτές οι στρατηγικές και τα μέτρα της ΕΕ, που αφορούν τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, την προστασία των επικονιαστών, και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, έχουν ως απώτερο στόχο την οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, την προστασία της δημόσιας υγείας,  και την επίτευξη διαρκούς επισιτιστικής ασφάλειας.

 

Πηγή

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_3694

 

Λίτσα Γιαννάκη (μαθήτρια της Γ΄  Λυκείου)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης