Η αξιοποίηση της e-me στην εκπαιδευτική διαδικασία της δια ζώσης διδασκαλίας

Η περίοδος της πανδημίας και της καραντίνας έφερε παιδιά και εκπαιδευτικούς σε επαφή με έναν νέο τρόπο διδασκαλίας, με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δύο χρόνια μετά η γνώση που αποκτήθηκε και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν  μία σημαντική παρακαταθήκη που αξίζει να τα εντάξουμε στην καθημερινή σχολική ζωή σε μία προσπάθεια να προσεγγιστεί η γνώση πολύπλευρα, σε μία προσπάθεια να γίνει η γνώση πιο ελκυστική, σε μία προσπάθεια να συνδεθεί το διαδίκτυο με τη διδασκαλία.

Μία από τις πιο εύχρηστες, ανθρωπιστικές πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον, είναι η e-me. Πρόκειται για μία πλατφόρμα που βάζει στο κέντρο της τον μαθητή με ένα πλήθος αξιόλογων εργαλείων εύκολων στη χρήση τους τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές/ήτριες. Μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίησή της τα παιδιά αναλαμβάνουν σημαντικούς και αυξημένους ρόλους, συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων ενώ διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο.

Στην προσπάθεια να αντιληφθούν τα παιδιά της Δ΄ τάξης τις παιδαγωγικές και μαθησιακές ευκαιρίες και δυνατότητες που μπορεί να τους δώσει η e-me, τους ανατέθηκε να αξιοποιήσουν εργαλεία της e-me content προκειμένου να κατανοηθούν έννοιες του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος. Έτσι, κατασκεύασαν σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα, αφού μελέτησαν σχετικό υλικό με τους Εθνικούς Δρυμούς της Ελλάδας από το φωτόδεντρο του ψηφιακού σχολείου. Στη συνέχεια ανάρτησαν τις δημιουργίες τους στο padlet της τάξης τους . Ο κάθε μαθητής/ήτρια είχε την ευκαιρία να δει τις δημιουργίες των συμμαθητών/τριών του/της, να τις λύσεις, να γράψει τη γνώμη του/της και να μάθει πληροφορίες με ευχάριστο τρόπο.

32

4

1

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης