ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΙΟΣ

Εισαγωγή

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

•Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδας
Εικόνα1

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε στην Αίγινα ,μετά από κάποια χρόνια μεταφέρθηκε στην Αθήνα και στεγάστηκε στο εντυπωσιακό νεοκλασικό ‘’Βαλλιανειο’’ μέχρι το 2017.

•Βιβλιοθήκη φιλοσοφικής σχολής Αθηνών
Εικόνα2

Η βιβλιοθήκη φιλοσοφικής σχολής Αθηνών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Άνοιξε τον Ιανουάριο του 2019, η υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη διαθέτει και αυτόματο μηχάνημα ανταλλαγής βιβλίων.

•Κινηματογραφική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Εικόνα3

Λειτουργεί από το 2013. Παρόλο που είναι μικρή είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

•Δημόσια κεντρική ιστορική βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Εικόνα4

Η βιβλιοθήκη αποτελεί η αρχαιότερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Εγκαινιάστηκε το 1798, έχει χάσει πολύ υλικό από πολέμους και καταστροφές. Εκεί πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, εκθέσεις, ομιλίες και ξεναγήσεις μαθητών.

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ

Εικόνα6

•Στα τέλη του 17 αιώνα χτίστηκαν στο ίδιο κτίριο σχολείο και βιβλιοθήκη. Το 1813 οι φιλοπρόεδροι Κοζανίτες έκτισαν πλάι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης, ένα θολωτό οικοδόμημα, στο οποίο εγκατέστησαν τη βιβλιοθήκη.

Εικόνα5

•Τα περισσότερα χειρόγραφα είναι μεταβυζαντινά και νεότερα, κυρίως του 18ου και 19ου αιώνα (κείμενα που σχετίζονται με την ιστορία της Κοζάνης).
•Ο έφορος είχε την ευθύνη της λειτουργίας, της συντήρησης και του εμπλουτισμού της με αγορές βιβλίων, ενώ ο βιβλιοφύλακας ήταν αρμόδιος για την ταξινόμηση και καταλογογράφηση των βιβλίων και για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών.
Εικόνα7

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα από:

  • 156.715 εγγραφές
  • 431 χειρογραφία
  • 387 κώδικες
  • 70.000 λυτά έγγραφα
  • 1.449.031 σελίδες ψηφιακής συλλογής

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εικόνα8

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Οι βιβλιοθήκες βοηθάνε στην ψυχαγωγία του ανθρώπου.
  • Οι βιβλιοθήκες συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη των κοινωνιών.
  • Παρέχουν υπηρεσίες που επιτελούν ουσιαστικό έργο για όλες τις κατηγορίες των πολιτών παιδιά, εφήβους, ενήλικες, μεγάλης ηλικίας άτομα ακόμα και άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε δωρεάν σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα βρίσκεται.
  • Ψυχαγωγεί και δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος τον πλούσιο κόσμο των βιβλίων.

ΠΗΓΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ

 

Ιωάννα Κύργια, Ζωή Περχανίδου – Ε΄ τάξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης