Τάξεις υποδοχής ΖΕΠ

Εισαγωγή

Οι τάξη υποδοχής αποτελούν βασικό εκπαιδευτικό στάδιο μάθησης για την κοινωνική και μαθησιακή ένταξη στο σχολείο των μαθητών που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, μαθητές με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

Εικόνα1

Οι τάξεις υποδοχής  ιδρύθηκαν το 1980 και η φοίτηση σε αυτές αφορούσε κυρίως τους τσιγγάνους και τους παλιννοστούντες  μαθητές. Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσής τους και στα δημοτικά σχολεία.

 Η ίδρυση μιας τάξης υποδοχής προϋποθέτει την ένταξη του σχολείου σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), η οποία καταργεί τις ανισότητες και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

Εικόνα2

Για την ένταξη μαθητών στις τάξεις υποδοχής, θα πρέπει αρχικά οι εκπαιδευτικοί να αποφασίσουν και να προτείνουν τους συγκεκριμένους μαθητές. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο διεξάγουν διαπιστωτικά τεστ στους μαθητές, όπου ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειάς τους. Επίσης, χρειάζεται η ενυπόγραφη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους την τάξη υποδοχής.

Ο σύλλογος των διδασκόντων  οργανώνει κι ο σχολικός σύμβουλος εγκρίνει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων υποδοχής σε δύο κύκλους, οι οποίοι εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Εικόνα3

Πληροφορίες λειτουργίας των τμημάτων υποδοχής

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής περιλαμβάνει :

- Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ
- Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ
  • Στις ΤΥ Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/-τριες με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε ΤΥ Ι ΖΕΠ παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως: Φυσική́ Αγωγή, Εικαστικά́, Μουσική,  Ξενή Γλώσσα ή και άλλα μαθήματα.
  • Στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας,που τους βοηθάει να ενταχθούν στην κοινωνία.
  • Για τους μαθητές/- τριες που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα: είτε με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη), είτε εκτός κανονικής τάξης.
Εικόνα5
Η φοίτηση στα τμήματα υποδοχής διαρκεί έως δύο (2) διδακτικά έτη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως τρία (3) έτη.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής (Ι ή ΙΙ) ΖΕΠ.

Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17. Σε κάθε Τάξη Υποδοχής Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ (αν πρόκειται για διδασκαλία εκτός κανονικής τάξης), δύνανται να συμμετέχουν μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας βαθμίδας.

Στις τάξεις υποδοχής πολλές φορές υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά και στις συναισθηματικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους μαθητές των τάξεων υποδοχής εφαρμόζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα  18-22 διδακτικών ωρών.

Στόχος των ΤΥ είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες . Επίσης, αποσκοπεί στην εκπαίδευση και στην ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής έχουν κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πηγές κειμένου:

https://www.avgi.gr

http://www.diapolis.auth.gr

https://www.avgi.gr

https://www.alfavita.gr/

https://edu.klimaka.gr/

Πηγές εικόνων:

 

Κωνσταντίνος Καραλιόλιος, Αναστασία Κατσαούνη, Ραφαήλ Μέτσιος – Στ΄τάξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης