Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

Σύμφωνα με τον ορισμό του ICOM: «Το Μουσείο είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μόνιμος θεσμός/ οργανισμός, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία».

Τα μουσεία αποτελούν θεματοφύλακα της πολιτισμικής κληρονομιάς. Επιδιώκουν τη διάδραση και τη συμμετοχή του κοινού. Αναπτύσσουν ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Γίνονται εξωστρεφή και ενισχύονται με αφηγηματικά εργαλεία. Γιατί τα μουσεία αφηγούνται ιστορίες και ενώνουν συμβάντα που ίσως κανένας δε μπορεί να φανταστεί.

Υπάρχουν πολλά είδη μουσείων όπως Αρχαιολογικά μουσεία, Βυζαντινά μουσεία, Λαογραφικά μουσεία, Ιστορικά μουσεία, Μουσεία τέχνης, Μουσεία φυσικής ιστορίας, Μουσεία τεχνολογίας, Πολεμικά και ναυτικά μουσεία.

Η 18η Μαΐου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών “με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών”.

Τη 18η Μαΐου, η είσοδος σε όλα τα μουσεία είναι ελεύθερη.

Ομάδα εργασίας: Κωνσταντίνα Τσαουσίδου, Στεφανία Χατζηαγγέλου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης