Μετρώντας το ύψος του σχολείου μας.

Το θεωρητικό πλαίσιο της βιωματικής μάθησης στα μαθηματικά. Ο τρόπος που διδάσκουμε τα μαθηματικά στις σχολικές τάξεις δίνουν στους μαθητές

Ο Γρίφος μας

Το άλογο και το μουλάρι Ένα άλογο κι ένα μουλάρι βαρυφορτωμένα βάδισαν δίπλα-δίπλα.Το άλογο παραπονέθηκε για το βαρύ φορτίο του.

Τα παράδοξα του απείρου

Ο ορισμός του Cantor για την έννοια του συνόλου περιλάμβανε το συλλογισμό : » Σύνολο είναι μια ομάδα ομοειδών  διακεκριμένων

Η ετυμολογία των μαθηματικών

 Μαθηματικά : Εμφανίζεται για πρώτη φορά ως λέξη που δηλώνει μια νέα επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα. Προέρχεται από την ελληνική λέξη μάθημα.Πριν

Τι είναι τα μαθηματικά;

Για τα περισσότερα λεξικά που είναι γραμμένα από φιλολόγους μαθηματικά είναι η επιστήμη που μελετά τις ιδιότητες της ποσότητας και

Top