σημαντικές πληροφορίες για θέματα κοινωνικής πρόνοιας

φωτογραφία Κωστή Βάρδα

Στις 6 Απριλίου στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας με την κοινωνική λειτουργό Ευφροσύνη Χατζάκη, επικεφαλής της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν». Η κυρία Χατζάκη μετέδωσε πολύτιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, απάντησε σε ερωτήσεις και συζήτησε με τους εκπαιδευομένους.

Δημοσιεύουμε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες, που η κυρία Χατζάκη συνέλεξε και κωδικοποίησε για μας.

Πρόσβαση ανασφαλίστων στο δημόσιο σύστημα υγείας

Με τον ν. 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πιο σημαντική αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.
Τι δικαιούμαι σαν ανασφάλιστος;
Ό,τι ακριβώς δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας:
 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
 • Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση
 • Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση
 • Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση
 • Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
 • Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Κατάργηση του 1€ ανά συνταγή για τους ανασφάλιστους, που δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής.
 •  Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των παροχών και με ποιον τρόπο;
 • Αν είσαι Έλληνας πολίτης ή διαμένεις νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεσαι σε όλες τις δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ σου.
 • Αν δεν μένεις νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά ανήκεις σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, κ.λπ.), δικαιούσαι την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει να εκδίδεται  η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των νοσηλευτικών και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία.
 • Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
 • Κανένας άνθρωπος δεν εξετάζεται από καμία επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Ποιους αφορά η ρύθμιση;

 • 2.5 εκατομμύρια ανασφάλιστων πολιτών
 • Όσους λόγω κρίσης έχασαν την ασφάλισή τους, ακόμα και αν έχουν χρέη στους ασφαλιστικούς τους φορείς
 • Όσους διαμένουν νόμιμα στη χώρα
 • Όσους δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά χρήζουν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης ως μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ανήλικοι, έγκυες, άτομα με αναπηρία, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι κ.λπ.)

Τι χρειάζεται να πληρώσω;

 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις απολύτως τίποτα για το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων που προβλέπονται στη ρύθμιση και πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές.
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα, αν εξαιρείσαι των συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων
 • Δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα για εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και πρόληψη
 • Υποχρεούσαι στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι στη φαρμακευτική δαπάνη, εκτός αν εμπίπτεις στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές εξαιρέσεις της ΚΥΑ, οπότε και πάλι έχεις μηδενική συμμετοχή.

Από πού θα πάρω τα φάρμακά μου ως ανασφάλιστος;

 • Από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία
 • Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων
 • Τα  Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν, αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους.
 • Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται από τα Φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ (μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία στο κάτω μέρος της σελίδας)

Κοινωνικη Προνοια

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα

 • Άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 κατείχαν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο)
 • Ανήλικοι έως 18 ετών
 • Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013
 • Οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων
 • Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
 • Θύματα εγκλημάτων trafficking
 •  Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οδηγίες Εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

 • Στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε α) δεν έχει εργασία β) δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ) είναι διαθέσιμος στην αγορά εργασίας, δ) αναζητά ενεργά απασχόληση και είναι ηλικίας 15-74 ετών
 • Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη πρέπει να προσκομίσουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία.
 • Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρείται απαραίτητο, κατά την κρίση της, για τον έλεγχο της ανεργίας.
 • Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.
Μετά την εγγραφή του ο άνεργος ενδεικτικά έχει τα εξής δικαιώματα/παροχές:
• Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας
• Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος.
• Υπόδειξη και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης / απασχόλησης
• Διερεύνηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών κατά τη συνέντευξη με εξειδικευμένο Υπάλληλο (εξατομικευμένη προσέγγιση), κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με εξειδικευμένο Υπάλληλο, προτάσεις για συμμετοχή του αναζητούντα εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.
 • Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων είναι ένα κέντρο της ΠΕΨΑΕΕ που προσφέρει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ σε μακροχρόνια ανέργους και στελεχώνεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργασιακό σύμβουλο και ψυχίατρο. Βρίσκεται στο Αιγάλεω (Παπαναστασίου 22), σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, κοντά στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ «Αιγάλεω». Μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να περάσετε από τα γραφεία τους για να κλείσετε ραντεβού. Λειτουργούν καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00 και τα Σάββατα από τις 09:30 έως τις 14:30.
 • Μπορείτε επίσης να βρείτε γραφεία του «Μένω Ενεργός» και στο κέντρο της Αθήνας, Αλκαμένους 8 & Χαρίσης (πλησίον ΜΕΤΡΟ «Σταθμός Λαρίσης») και Ηπείρου 41 (πλησίον ΜΕΤΡΟ «Ομόνοια»), καθώς και στον Πειραιά στα γραφεία της Κοινωνικής Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ, Ζωσιμάδων 11 & Ελ. Βενιζέλου), κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 2108224674.

ΠΕΨΑΕΕ

 • Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) είναι Επιστημονικό – Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1997. Βασικός σκοπός της ΠΕΨΑΕΕ είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Οι κύριες μέθοδοι που αξιοποιούνται είναι:
 • Η (Επαν)ένταξη στην Αγορά Εργασίας
 • Στήριξη προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης
 • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών με σκοπό την εργασιακή αποκατάσταση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Η Εφαρμογή και Διάδοση Εναλλακτικών – Καινοτόμων Δράσεων για την Επανένταξη και τον Αποστιγματισμό
 • Υποστήριξη ενεργειών για την αυτοβοήθεια και την αυτοεκπροσώπηση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
 • Εφαρμογή εναλλακτικών καλλιτεχνικών, και όχι μόνο, ομαδικών δραστηριοτήτων
 • Οι Θεσμικές Παρεμβάσεις
 • Προώθηση συνεργασιών με άλλους φορείς με συναφείς σκοπούς σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο
 • Παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για την διαμόρφωση πολιτικών υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
 • Ανάπτυξη θεσμών που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
 • Μέλη της ΠΕΨΑΕΕ μπορούν να γίνουν:
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υλοποιούν προγράμματα που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική αποκατάσταση και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ΚοιΣΠΕ κ.λπ.
 • Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
 • Άτομα που ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Επιδόματα που δίνουν οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων:

πατήστε κλικ πάνω στους τίτλους των επιδομάτων για περισσότερες πληροφορίες

Πού να απευθυνθώ;
Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου που υπάγεσθε:
 • Θα λύσετε τις απορίες σας
 • Θα βρείτε απάντηση στα ερωτήματά σας
 • Θα βρείτε βοήθεια σε δικά σας προσωπικά ή οικογενειακά ζητήματα
 • Θα σας κατευθύνουν και θα σας παραπέμψουν σωστά
 • Θα σας στηρίξουν

ΚΕΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας)

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα). Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης (ισχύει μόνο για ασφαλισμένους) ή βιβλιάριο απορίας σε ισχύ.
 • Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
 • Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από τον ασφαλιστικό φορέα.
 • Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα) ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε ΒΥΕ. Πολίτες με βιβλιάριο ανασφαλίστου από την Πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης.
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.
 • Ιατρικά Στοιχεία:
  •Εισηγητικός Φάκελος ΚΕΠΑ ο οποίος συμπληρώνεται από τον θεράποντα-παραπέμποντα γιατρό του ενδιαφερόμενου. Στον Εισηγητικό Φάκελο ΚΕΠΑ θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.
  •Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κ.λπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής, (π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά.
  •Αν πρόκειται για ασθενή που έχει νοσηλευθεί, αναγράφεται ο αριθμός του εξιτηρίου Νοσηλείας κλινικής ή νοσοκομείου.
  •Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Δεν απαιτείται η ΥΔ εάν αναγράφεται η αδυναμία προσέλευσης στη βασική ιατρική γνωμάτευση ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας.
  • http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/  τηλεφ. για πληροφορίες: 2105215385 & 2103215386

* φωτογραφία του εξωφύλλου του άρθρου του Κωστή Βάρδα

Κ.Γ. (επιμέλεια)

Σχολιάστε

Top