μια σύντομη ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ανθρώπινα δικαιώματα

Tα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζονται με διεθνείς συμβάσεις και διασκέψεις από τον ΟΗΕ.

Μετά από την εξέγερση της 1ης  Μαΐου 1886 στο Σικάγο με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα αποφασίστηκε η καθιέρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βασικές αξίες της ζωής, την ελευθερία και την ισότητα.

Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται το δικαίωμα στη ζωή, η ελευθερία σκέψης και έκφρασης, η ισότητα απέναντι στο νόμο, η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία και η συμμετοχή των πολιτών στο πολιτισμό.

Οι άνθρωποι ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Μεταξύ αυτών είναι το δικαίωμα στην μόρφωση και το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία οκταώρου.

Η μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια των πολιτών αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ουσιαστική συμμετοχή τους στα κοινά.

Παράδειγμα αποτελεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας που μας δίνει το δικαίωμα στη μόρφωση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ο καπιταλισμός ανέκαθεν αποσκοπούσε στην εκμετάλλευση των ανθρώπων με διάφορους τρόπους. Με το φεμινιστικό κίνημα οι γυναίκες απέκτησαν ισότητα, συμμετοχή στα κοινά και βελτίωσαν την ποιότητα ζωής τους.

Τα δικαιώματα κατακτώνται μέσα από συνεχείς αγώνες.

Εκτός από τα δικαιώματα έχουμε και υποχρεώσεις, μεταξύ αυτών η τήρηση των νόμων, η προσπάθεια για βελτίωση των προβλημάτων της πόλης, η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασμός του κοινωνικού συνόλου.

Αρκεί μόνο οι νόμοι να μην μένουν στα χαρτιά και το κράτος να είναι κοντά στον πολίτη. Η ιεράρχηση και η ταξινόμηση των ανθρωπίνων είναι κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση.

Το κείμενο έγραψε η ομάδα εργασίας του σχεδίου δράσης «Στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών σύμφωνα με το σύνταγμα»:  Π.Ε., Ν.Γ., Κ.Ο., Κ.Ι., Ρ.Α., Σ.Α., Β.Α., Κ.Κ., Τ.Π., Χ.Π., Π.Σ. υπό το συντονισμό του εκπαιδευτή Ιωάννη Ταμιχτσή.

Σχολιάστε

Top