Άρθρα σχετικά με: σχέδιο δράσης

επισκέψεις & δράσεις

  στον Εθνικό Κήπο   μουσική βραδιά συζήτηση για την ιστορία της Κύπρου και το κυπριακό πρόβλημα στην έκθεση γελιογραφίας

με το σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και οι φίλοι του ΣΔΕ Καλλιθέας είχαμε τη τύχη να συναντηθούμε και

μια σύντομη ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Tα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζονται με διεθνείς συμβάσεις και διασκέψεις από τον ΟΗΕ. Μετά από την εξέγερση της 1ης  Μαΐου 1886

Top