Ρατσισμός

Ο ρατσισμός, η αντίληψη ότι μία ομάδα ανθρώπων είναι κατώτερη από μία άλλη, ενισχύει τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις που επικρατούς στις σχέσεις των ανθρώπων όλο και περισσότερο. Τα αίτια που προωθούν τέτοιες ρατσιστικές ιδεολογίες είναι πολυάριθμα και έχουν να κάνουν πάντα σχέση με τον χαρακτήρα και τον τρόπο σκέψης μας.
ratsismosΗ προσωπικότητα των ατόμων σχετίζεται με το αν πρεσβεύουν ή όχι ρατσιστικές φιλοσοφίες. Το χαμηλό πνευματικό και, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μορφωτικό επίπεδο είναι ικανό να δημιουργήσει τέτοιες ιδέες για άλλες ομάδες. Ακόμη, οι ρατσιστές διαθέτουν, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, το στοιχείο της έλλειψης σεβασμού για άλλους λαούς και γενικότερα ανθρώπινα σύνολα, θεωρώντας πως οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους, του κάνουν ανώτερους.
Οι προκαταλήψεις συνδέονται στεναρά με ρατσιστικές πεποιθήσεις αφού είναι κι απ’ τις κυριότερες αιτίες, που κάποιοι εγκλωβίζονται σ’ αυτές. Αντιλήψεις και απόψεις που δημιουργούνται για άτομα διαφορετικών ομάδων, κάνουν πολλούς, να προσδιορίζουν ολόκληρες τις ομάδες σε σχέση με μεμονωμένα περιστατικά ενώ κάποιοι αντιλαμβάνονται μόνο τα αρνητικά μίας κοινωνικής ομάδας. Σ’ αυτό το αίτιο, συμπεριλαμβάνεται και η ξενοφοβία, η οποία θεωρεί κατώτερους άλλους λαούς, τις χώρες του, την πολιτισμική και ιστορική τους κληρονομιά, την κουλτούρα και τα ήθη τους. Επιπρόσθετα, οι επιρροές που μπορεί να παίρνει κάποιος, απ’ το σχολικό, φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του, διαμορφώνουν ρατσιστικές στάσεις. Επίσης, τα πρότυπα και στερεότυπα που προβάλλουν τα ΜΜΕ, σε συνδιασμό με την παραπληροφόρηση που δημιουργούν, ενισχύουν τέτοιες εικόνες. Τέλος, οι ανταγωνιστικές τάσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε ανθρώπους, χώρες και κοινωνικές τάξεις είναι ικανές να ενεργοποιήσουν εστίες συγκρούσεων και αντιθέσεων ανάμεσα τους.
Εν κατακλείδι, τα βασικότερα αίτια ύπαρξης και ανάπτυξης ρατσιστικών φιλοσοφιών, στην εποχή μας είναι η απουσία ανθρωπιστικής παιδείας και συνείδησης αλλά και η έλλεψη διεύρυνσης των ορίζοντων στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων. Η προσκόλληση σε απόψεις και ιδέες, βασιζόμενοι σε συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις τους καθηλώνουν σε ψευδή συμπεράσματα. Έτσι, η μόνη λύση στο μεγάλο πρόβλημα των συνεχόμενων διακρίσεων και ρατσιστικών εκδηλώσεων είναι η καταπολέμηση των παραγόντων που δημιουργούν τέτοιες αντιλήψεις!

Βολυράκης Νίκος Γ’1

Σχολιάστε

Top