Συνέντευξη με τον Διευθυντή

Συνέντευξη με τον Διευθυντή

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του σχολείου μας, κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη

Τι πιστεύετε για τη δράση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο μας;

Στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πάντα, τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν δίπλα στο σχολείο μας. Μας βοηθούσε σε ό,τι του ζητούσαμε επιδεικνύοντας μια πολύ καλή διάθεση συνεργασίας με το σχολείο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικογένειες που στέλνουν εδώ τα παιδιά τους είναι αυτές που επιλέγουν το σχολείο μας και αυτό φαίνεται από τις δράσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που πάντα τους έχουμε δίπλα μας για να μας βοηθάνε εκεί που μπορούν.

Ποιοί είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι όσον αφορά στο κτίριο του σχολείου μας;

Οι στόχοι για το κτίριο δεν είναι δυστυχώς αυτοί που θα ήθελα, διότι ένας διευθυντής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα παρά μόνο βελτιώσεις και να ζητάει τη βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον χαλάσει κάτι. Αυτό το κάναμε και θα το κάνουμε. Να χτίσει καινούργιο κτίριο όμως, δυστυχώς δεν μπορεί. Αυτό πρέπει να το κάνουν άλλοι. Άρα λοιπόν, από τη θέση του Διευθυντή αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βοηθήσω και να παρακολουθώ κάθε φορά τι προβλήματα υπάρχουν, να επικοινωνώ με τις υπηρεσίες, να τους ενημερώνω για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και να ζητώ επιτακτικά λύσεις – για το καλό πάνω από όλα των μαθητών και εμάς όλων που εργαζόμαστε εδώ.

Έχετε παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα μέσα στο κτίριο που θα θέλατε να λυθεί;

Τα προβλήματα του κτιρίου είναι διάφορα, μικρά και μεγάλα που έχουν να κάνουν από τις τουαλέτες των καθηγητών και μαθητών, οικοδομικά προβλήματα  που έχουν να κάνουν με τις βελτιώσεις του κτιρίου, τα οποία δεν είναι όμως τόσο σοβαρά σε σημείο που να μας δυσκολεύουν να επιτελούμε σωστά τη δουλειά μας.

Tι έχετε να πείτε σχετικά με το νέο νόμο όσον αφορά στην εισαγωγή μαθητών στο σχολείο με τη διαδικασία της κλήρωσης;

Το σχολείο αυτό πάντα έπαιρνε μαθητές που οι οικογένειες τους επέλεγαν να φοιτούν εδώ τα παιδιά τους. Μέσω της διαδικασίας της κλήρωσης αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρχονται εδώ παιδιά που ήθελαν να είναι εδώ και αυτά τα ίδια και οι οικογένειές τους. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε μια πολύ θετική ανταπόκριση από τα παιδιά προς το σχολείο. Ήταν κατά τεκμήριο μαθητές, οι οποίοι διέθεταν ένα πολύ καλό μαθητικό προφίλ. Άρα λοιπόν, στην κλήρωση εμείς δεν είχαμε περιπτώσεις μέσα στα τμήματα παιδιών -τουλάχιστον πολλών- που να εμποδίζουν τη δουλειά μας και την παρακολούθηση των υπολοίπων που ήταν πολύ καλοί μαθητές.

Με τη διαδικασία των εξετάσεων πάλι είχαμε οικογένειες που κι αυτές και τα παιδιά τα ίδια αποφάσιζαν να μπουν στη διαδικασία του να διαβάσουν και να εξεταστούν. Αυτό έφερνε πάλι καλά παιδιά εδώ, παιδιά που είχαν μια θετική διάθεση. Είχαμε μια πολύ μικρή βελτίωση, ιδιαίτερα στα δυο-τρία παιδιά σε κάθε τμήμα που ήταν πιο αδύναμα. Ίσως όταν έγιναν οι εξετάσεις, αυτά τα δύο-τρία παιδιά να μειώθηκαν σε ένα. Πάντως, τεράστιες διαφορές ως προς το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, δηλαδή να έχουμε πιο πολλούς άριστους ή πιο λίγους, δεν είχαμε.

Κύριε Καρτσωνάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε.

Μαρία Μανουρά Α2

Σχολιάστε

Top