Ελευθερία λόγου

Ελευθερία λόγου: απειλείται ή προασπίζεται;

free_sp1

Ελευθερία του λόγου είναι το πολιτικό δικαίωμα να κοινοποιεί κανείς τις απόψεις και ιδέες του προς όποιον είναι πρόθυμος να τις δεχτεί. Ο όρος ελευθερία έκφρασης κάποιες φορές χρησιμοποιείται συνώνυμα, αλλά περιλαμβάνει κάθε πράξη αναζήτησης, παραλαβής και μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται. Το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα  σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οικουμενικής  Διακήρυξης  του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Η ελευθερία του λόγου είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που υπάρχουν. Αυτή συμβάλλει στην πρόοδο και την ευημερία όχι μόνο του ατόμου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Αρχικά όσο αφορά το άτομο, όταν είναι ελεύθερο να εκφράσει την γνώμη του και τις ιδέες του, διασφαλίζονται  τα απαράβατα δικαιώματά του και θεμελιώνεται η ευτυχία του. Επιπλέον, διαμορφώνεται και ολοκληρώνεται η προσωπικότητά του σωστά και αυτό τον βοηθάει ώστε να γίνει ένας υπεύθυνος  πολίτης. Τέλος το άτομο αυτοπραγματώνεται, καθώς κάθε φορά και κάθε στιγμή αγωνίζεται για τη διατήρηση αυτής της ελευθερίας.

Όσον αφορά την κοινωνία γενικότερα, με την ελευθερία λόγου καλλιεργείται η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, η αλληλοκατανόηση και ο συναγωνισμός μεταξύ των πολιτών που συμβάλλουν κατ’ επέκταση στην πρόοδο και την ευημερία της. Επιπλέον, βοηθά την ομαλή κοινωνική συμβίωση με αποτέλεσμα να προωθείται ο πολιτισμός, να προστατεύεται και να κατοχυρώνεται η δημοκρατία.

Παρόλα αυτά, η ελευθερία αυτή διαρκώς περιορίζεται με ποικίλους τρόπους. Αρχικά, μέσω των ΜΜΕ δημιουργούνται πρότυπα τα οποία θεωρούνται ιδανικά και απαράβατα και έτσι περιορίζεται η ελευθερία έκφρασης. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων που περιορίζουν και αντιμάχονται την ανεξαρτησία της σκέψης και της βούλησης, αλλά και η αδυναμία των ίδιων των ανθρώπων να περιορίσουν την εκδήλωση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιφέρουν αναστάτωση και οπισθοδρόμηση στην κοινωνία.

free_sp2

Ωστόσο υπάρχουν τρόποι ώστε να εξαλειφθούν ή έστω να περιοριστούν οι παράγοντες οι οποίοι αντιμάχονται την ελευθερία έκφρασης. Αρχικά, μέσω της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σωστούς πολίτες, επιτυγχάνεται αυτή η ελευθερία. Χωρίς την πνευματική καλλιέργεια δεν νοείται ελεύθερη και δημοκρατική ζωή. Συμπληρωματικά, η προάσπιση της ελευθερίας του λόγου γίνεται με τους αγώνες που θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του και αυτό θα σημαίνει αυτόματα αποκατάσταση της ίδιας της ελευθερίας του λόγου.

Η ελευθερία του λόγου αποτελεί τη βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος και αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου. Δυστυχώς πολλοί παράγοντες συμβάλλουν για τον περιορισμό της. Ωστόσο, εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την αποκατάστασή της και αυτή με τη σειρά της θα συμβάλλει στην ατομική και συλλογική πρόοδο και ανάπτυξη.

 Ειρήνη Φραγκούλη Γ3

Σχολιάστε

Top