Η επικοινωνία από μια άλλη οπτική γωνία

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός έχει ως σκοπό τη γνωριμία ατόμων και την κοινωνική προσφορά. Οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν μηχανήματα γνωστά ως πομποδέκτες, για να επικοινωνήσουν με άλλα άτομα. Η επικοινωνία τους αυτή επιτυγχάνεται με τη φωνή, με σήματα Μorse, αλλά και με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να επικοινωνήσουν με όλον τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα ερτζιανά κύματα. Δεν κάνουν μεταδόσεις όπως αυτές του ραδιοφώνου και δε σχετίζονται με το πειρατικό ραδιόφωνο, όπως πολλοί πιστεύουν, ή τους χρήστες της μπάντας πολιτών (Citizens Band CB). Σκοπός του ραδιοερασιτεχνισμού δεν είναι η εκμετάλλευση για λόγους εμπορικούς ή κέρδους, αλλά για το κοινωνικό όφελος.

radio1

Σε όλες τις χώρες οι ραδιοερασιτέχνες απαιτείται να κατέχουν ραδιοερασιτεχνική άδεια, που χορηγείται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι άδειες αυτές δεν δίνονται απλά με την καταβολή ενός παραβόλου, αλλά μετά από επιτυχή γραπτή και προφορική εξέταση πάνω σε θέματα πομπών, δεκτών, ραδιοκυμάτων, νομοθεσίας, ασφάλειας χειριστή κ.ά. Κάθε χώρα έχει διαφορετική νομοθεσία για τη χορήγηση ραδιοερασιτεχνικής άδειας, αλλά σχεδόν όλες υποβάλλουν τους ενδιαφερόμενους σε εξετάσεις για τη λήψη του ραδιοερασιτεχνικού Πτυχίου. Κατόπιν, ο πτυχιούχος λαμβάνει από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες την αντίστοιχη άδεια.

 

Στην Ελλάδα:

  •  Τα πτυχία των Ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες («κατηγορία 1» και «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου«).
  • Δικαίωμα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Τα διακριτικά των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών έχουν αρχικά τα γράμματα SY για το εισαγωγικό πτυχίο και το SV για το πτυχίο κατηγορίας 1. Κάθε περιοχή έχει τον δικό της αριθμό. Για παράδειγμα, η Κρήτη έχει το 9 και μετά ακολουθεί το τριψήφιο χαρακτηριστικό του κάθε ραδιοερασιτέχνη, που αποτελεί και την ταυτότητά του.

Στην Κρήτη οι ραδιοερασιτέχνες έχουν οργανωθεί και δημιουργήσει την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης Ε.Ρ.Κ. (RASC: Radio Amateur Society of Crete). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Κ. εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια μετά από ψηφοφορία των μελών της και αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ραδιοερασιτεχνών σε όλες τις δράσεις τους, ιδιαίτερα σε αυτές με κοινωνικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 από το καταστατικό της Ε.Ρ.Κ οι σκοποί της είναι:

Η διάδοση και προάσπιση του ραδιοερασιτεχνισμού, όπως αυτός καθορίζεται διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και των ραδιοτηλεοπτικών εφαρμογών, και η κατοχύρωση στη χώρα μας των δικαιωμάτων, τα οποία αναγνωρίζονται διεθνώς για τους ραδιοερασιτέχνες.

Η εθελοντική προσφορά βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ειδικότερα στον τομέα των  επικοινωνιών.

Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης, συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ένωσης και η επιμόρφωση αυτών με ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, διακίνηση έντυπου υλικού και κάθε άλλο πρόσφορο μέσον.

Η ανάπτυξη Ραδιοερασιτεχνικής συνείδησης στα μέλη της Ένωσης με στόχο τη συσπείρωση όλων των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών σε μια Ομοσπονδία.

radio2Ο Κώδικας Μορς είναι μια μέθοδος για μετάδοση πληροφορίας με παλμούς μικρής και μεγάλης διάρκειας ή σημάδια, όπως τελείες και παύλες. Επινοήθηκε για τη μετάδοση μηνυμάτων μέσω τηλεγράφου στα μέσα του 1830 από τον Σάμιουελ Μορς.

 

 

 

 

Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet) είναι ένα σύστημα φωνητικής μεταγραφής που δημιουργήθηκε με σκοπό την καθαρήradio3 και χωρίς λάθη φωνητική απόδοση των γραμμάτων και αριθμών της λατινικής  αλφαβήτου.

 

 

 

 

 

 

radio4Ο Κώδικας Q χρησιμοποιείται στη ραδιοτηλεγραφία, όταν οι συνθήκες θορύβου και διάδοσης είναι κακές. Έτσι, επιταχύνεται η σωστότερη επικοινωνία μεταξύ των σταθμών και είναι ο μόνος επιτρεπόμενος κώδικας στις ραδιοερασιτεχνικές συζητήσεις.

 

 

 

 

Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ε.Ρ.Κ. κ. Παναγιώτη Σταματάκη (SV9KIA) για τις πληροφορίες και την άδεια χρήσης πληροφοριών από τον ιστότοπο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης (www.rasc.gr).

 

Ζαχαρίας – Κυπριανός Βλαχάκης Γ1

( SY9BUD / SV9RYG)

Σχολιάστε

Top