Συνέντευξη με τον Διευθυντή

Συνέντευξη με τον κ. Σπηλιωτάκη, Διευθυντή του ΠΠΓΗ

Με την ευκαιρία των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας μία φορά το μήνα, δύο μέλη της ομάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού πήραν συνέντευξη από τον Διευθυντή κ. Σπηλιωτάκη, ώστε να μάθουν περισσότερα για το θέμα.

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Ερ.: Πώς προέκυψε η ιδέα των διαλέξεων;

Ευ. Σπ: Αυτού του είδους οι διαλέξεις είναι μία παλιά παράδοση του σχολείου.

Ερω.: Τι θέμα έχουν οι διαλέξεις;

Ευ. Σπ.: Φέτος έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε διαλέξεις με θέματα παιδείας και πολιτικής.

Ερ.: Σε ποιους απευθύνονται οι διαλέξεις και ποια η συχνότητά τους;

Ευ. Σπ.: Οι διαλέξεις κυρίως απευθύνονται στους καθηγητές. Συμμετέχουν δηλαδή οι καθηγητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθηγητές άλλων σχολείων  αλλά και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Επίσης, οι διαλέξεις αυτές είναι ανοιχτές και στο ευρύ κοινό. Δίνεται μία διάλεξη κάθε μήνα.

Ερ.: Μπορούν τα παιδιά να τις παρακολουθήσουν;

Ευ. Σπ.: Φυσικά και μπορούν, αφού όπως προανέφερα απευθύνονται και στο ευρύ κοινό.

Ερ. : Τι θα αποκομίσουν τα παιδιά και το σχολείο;

Ευ. Σπ.: Θα αποκομίσουν κυρίως βασικές γνώσεις ανάλογα με το θέμα.

Ερ.: Πότε προγραμματίζεται η επόμενη διάλεξη και με ποιο θέμα;

Ευ. Σπ.: Η επόμενη διάλεξη θα γίνει τον επόμενο μήνα αλλά το θέμα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμα.

Ερ.: Γίνονται τέτοιου είδους διαλέξεις και σε άλλα σχολεία;

Ευ. Σπ.: Πιθανόν όχι, αλλά ακόμη και αν γίνονται, γίνονται σε μικρότερη κλίμακα.

Ερ. Εσείς θα είστε ένας από τους εισηγητές σε αυτές τις διαλέξεις;

Κεφαλή του Πλάτωνα από τον Σιλανίων. Ρωμαϊκό αντίγραφο από τη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. Το πρωτότυπο εκτιθονταν στην Ακαδημία, μετά το θάνατο του φιλοσόφου.

Κεφαλή του Πλάτωνα από τον Σιλανίων. Ρωμαϊκό αντίγραφο από τη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. Το πρωτότυπο εκτίθονταν στην Ακαδημία, μετά το θάνατο του φιλοσόφου.

Ευ. Σπ.: Φυσικά. Η ομιλία του Δεκεμβρίου έγινε από εμένα και είχε ως θέμα «Πολιτεία και Παιδεία: το παράδειγμα του Πλάτωνα».

Ερ.: Τα παιδιά μπορούν να προτείνουν θέματα για τις διαλέξεις;

Ευ. Σπ.: Ασφαλώς, αρκεί να απευθυνθούν στην αρμόδια οργανωτική επιτροπή.

 

Γιώργος Τζαμούσης

Ξενοφώντας Χελιδώνης

Σχολιάστε

Top