ΓΡΙΦΟΙ

ΓΡΙΦΟΙ

1)    Ένας μαθητής πήρε 80% σε ένα διαγώνισμα. Ένας φίλος του πήρε 20% παραπάνω. Πόσο πήρε;

 

2)   Η μητέρα μου έχει 4 παιδιά, τον βορρά, τον νότο, τη δύση. Ποιο είναι το τέταρτο;

 

3)   Όταν ήμουν εγώ 6, η αδερφή μου ήταν τα μισά μου χρόνια. Τώρα που είμαι 70, πόσο είναι η αδερφή μου;

 

4)   Χιλιόκομπο, χιλιόδετο, χίλια να πεις δεν θα το βρεις. Τι είναι;

 

5)   1000 + 1000 = 2000

  1. 2000 + 90 = 2090
  2. 2090 + 2000 = 4.090
  3. 4.090 + 10 =  Χ

 

6)   Περνάς σε έναν αγώνα δρόμου τον δεύτερο. Τι είσαι;

 

7)   Περνάς τον τελευταίο. Τι είσαι;

 

[Οι απαντήσεις των γρίφων παρατίθενται σε χωριστή ανάρτηση]

Σχολιάστε

Top