Επιλογή επαγγέλματος: πόσο εύκολη είναι;

Η επιλογή επαγγέλματος είναι πολύ σημαντική στην ζωή του ανθρώπου, διότι ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα, καλύπτει τις οικονομικές του ανάγκες και αποκτά αυτοπεποίθηση όταν βλέπει να πραγματοποιείται κάθε του όνειρο.

Τα κριτήρια με τα οποία κάθε νέος επιλέγει το επάγγελμα που θα ακολουθήσει είναι διαφορετικά. Κάποια από αυτά είναι το αντικείμενο που θέλει να ασχοληθεί, τη θέση που θέλει να έχει στην εργασιακή ιεραρχία, αν δηλαδή θέλει να είναι αυτόνομος ή να παίρνει οδηγίες από κάποιον ανώτερο, ενώ παράλληλα ένας ακόμα παράγοντας επιλογής είναι αν θέλει να έχει ωράριο ή να δουλεύει οποίες ώρες επιθυμεί αυτός.

Εξίσου σημαντικό κριτήριο είναι οι οικονομικές απολαβές όπως και αν το επάγγελμα που έχει επιλέξει να κάνει, έχει μέλλον. Τέλος το βασικότερο κριτήριο επιλογής επαγγέλματος είναι το να αντιληφθεί κάθε νέος τις δεξιότητες τις οποίες έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να τις αναδείξει μέσα από την εργασία του.

Μέσα από όλα αυτά γίνεται αντιληπτό ότι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν οι νέοι το επάγγελμα τους είναι διαφορετικά. Αξίζει όμως να τονιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκουν στο τέλος αυτό που τους ταιριάζει και πετυχαίνουν όσο δύσκολο και αν είναι στην αρχή.

Φιλαρέτη Αθιανού