Μια νέα αρχή

To 2009, μια ομάδα μαθητών – με την καθοδήγηση εμπνευσμένων εκπαιδευτικών – δημιούργησαν το «Ντριιιιιιν» ένα νεανικό μαθητικό περιοδικό που από τα πρώτα του βήματα αγκαλιάστηκε από το σύνολο των μαθητών τους σχολείου μας.

Κύριοι στόχοι του περιοδικού ήταν να προβάλει τις μαθητικές δημιουργίες που δεν έβρισκαν χώρο να εκφραστούν στο στενά οριοθετημένο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα: ποιήματα, διηγήματα, ζωγραφιές, προβληματισμούς αλλά και τις σχολικές δραστηριότητες: συμμετοχές σε προγράμματα και δράσεις, βραβεύσεις μαθητών σε διαγωνισμούς και σχολικά πρωταθλήματα, διδακτικές επισκέψεις και πολυήμερες εκπαιδευτικές  εκδρομές.

Τα πρώτα χρόνια, το «Ντριιιιιν» σελιδοποιούταν, εκτυπωνόταν και διανεμόταν στους μαθητές σε έντυπη μορφή μια και το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα δεν είχαν την τωρινή εξάπλωση. Ίσως ήταν και αυτή η ρομαντική σχέση με το χαρτί που έκανε τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά της συντακτικής ομάδας να «επιμένουν» σε αυτή τη μορφή. Σταδιακά όμως, η οικονομική κρίση – που έκανε το φωτοτυπικό χαρτί «πολύτιμο» και η ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση των παιδιών με τις «έξυπνες» συσκευές έφερε και την αλλαγή: το περιοδικό έγινε ψηφιακό και φιλοξενούταν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα και στο Facebook του σχολείου.

Λίγο η κόπωση και περισσότερο η πανδημία έφερε το τέλος του «Ντριιιιιν». Το τελευταίο του τεύχος εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2018. Αυτή η προσπάθεια επιχειρείται να αναβιώσει σήμερα κουβαλώντας μια βαριά κληρονομιά αλλά και με έντονα τα στοιχεία της ανανέωσης. Από φέτος θα φιλοξενείται στον ιστότοπο του schoolpress με νέο όνομα και εντελώς ανανεωμένη διάθεση.

Σε αυτήν την προσπάθεια, που μόλις τώρα ξεκινάει, θέλουμε τη στήριξη όλων σας και κυρίως τη δική σας συμμετοχή στη διαμόρφωσή του.

Ξεκινάμε λοιπόν…

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης