Ημερήσιο ιστορικό: 18 Μαΐου 2020

R-32 R-600

Το διφθορομεθάνιο (αγγλικά: difluoromethane) είναι οργανική χημική ένωση, που περιέχει άνθρακα, υδρογόνο και φθόριο, με χημικό τύπο CH2F2. Με βάση το

Top