Άρθρα σχετικά με: Κλιματισμός Αυτοκινήτων

Διαφορές συστήματος κλιματισμού σε υβριδικά/ ηλεκτρικά οχήματα.

Ο εξατμιστής-συσσωρευτής αποτελείται από δύο μπλοκ: ένα μπλοκ εξάτμισης και ένα μπλοκ συσσώρευσης. Και τα δύο μπλοκ διαρρέονται από το

Διάγραμμα Πίεσης – Ενθαλπίας (p–h)

Απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των βασικών στοιχείων και των πιθανών δυσλειτουργιών του συστήματος κλιματισμού, που στηρίζεται

Συστήματα κλιματισμού υβριδικών αυτοκινήτων

Στα «συμβατικά» συστήματα κλιματισμού ο συμπιεστής του κλιματιστικού και η λειτουργία του εξαρτώνται από το αν λειτουργεί ο κινητήρας του

Περιγραφή λειτουργίας τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων

Γνωρίζοντας τη γενική αρχή λειτουργίας του θεωρητικού ψυκτικού κύκλου καθώς και τα στάδια / φάσεις λειτουργίας, προκειμένου να παραχθεί ψυκτικό

Εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού στο αυτοκίνητο

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού στο αυτοκίνητο επιδιώκεται, στο χώρο των επιβατών, οι συνθήκες παραμονής να είναι ευχάριστες και

Top