Η 3D ΕΚΤYΠΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η 3D εκτύπωση αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις στην τεχνολογία των τελευταίων ετών. Αν και αρχικά χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη δημιουργία μοντέλων ή αντικειμένων με πολύπλοκες γεωμετρίες, η τεχνολογία αυτή εξελίχθηκε και στη φαρμακευτική βιομηχανία. Η 3D εκτύπωση των φαρμάκων αντιπροσωπεύει μία νέα προσέγγιση στην κατασκευή φαρμακευτικών προϊόντων και έχει ήδη ξεκινήσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε και λαμβάνουμε τα φάρμακά μας.

Οι τεχνικές 3D εκτύπωσης φαρμάκων δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία εξατομικευμένων φαρμάκων, σε αντίθεση με την παραγωγή φαρμάκων σε μεγάλες ποσότητες για τη μάζα του πληθυσμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκτύπωσης φαρμάκων σε μικρή κλίμακα, με βάση τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να παραχθούν φάρμακα με πολύπλοκες δοσολογίες και συνδυασμούς, που προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες κάθε ασθενούς. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και να μειώσει τις πιθανότητες παρενεργειών.

Επιπλέον, η 3D εκτύπωση των φαρμάκων μπορεί να βελτιώσει την συμμόρφωση του ασθενούς με το προτεινόμενο φάρμακο, καθώς οι εξατομικευμένες δοσολογίες μπορούν να κατασκευαστούν σε ευαίσθητες μορφές, όπως παστίλιες ή κάψουλες, που είναι πιο εύκολο να καταπιούν οι ασθενείς.

 

Ανδρικοπούλου Μαρία       Δημήτρης Βρύσης      Αθανασόπουλος Θέμης

 

Σχολιάστε

Top