Παιχνίδι για την ιστορία του θεάτρου

ΑΠΟ: ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - Απρ• 30•18
Παιχνίδι για την ιστορία του θεάτρου

Μάθε πληροφορίες για το θέατρο στην αρχαία Αθήνα βάζοντας τις λέξεις στην σωστή σειρά.
ζωή, Ελλήνων, το, αρχαίων, θέατρο, έπαιζε, των, ρόλο, Στη, σημαντικό

………………………………………………………………………………………………………………………………..
οι,γιορτές, Διονύσου, θεατρικοί, Στις ,διαρκούσαν, αγώνες ,του, μέρες, τέσσερις

………………………………………………………………………………………………………………………………..
πολίτες,Οι, πρωί, σηκωνόταν, για, πολύ, να,πιάσουν, θέση , μια, καλή

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
γυναίκες, στις ,κερκίδες,του, ψηλότερες, θεάτρου,Οι, κάθονταν
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
οι,καλύτερες,κάθονται, θέσεις, της, άρχοντες, πόλης, και, Στις, οι, ιερείς

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ηθοποιοί, άντρες, ήταν, οι, πάντα

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
άντρες, και, έπαιζαν, Οι, ρόλους, φορώντας, γυναικείους, μάσκες

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Σχολιάστε

Top