Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς – ποίημα

ΑΠΟ: ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - Μαρ• 25•19

Τα Χρυσά Μολύβια της Καστοριάς σας παρουσιάζουν ένα βίντεο αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς.

Μια αγκαλιά, μια τριανταφυλλιά

 

Λια λια λια
Με μια αγκαλιά ας φτιάξουμε μια τριανταφυλλιά
Ήρθε η Παρασκευή και αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και η Αθηνά και αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και ο Θανάσης και αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και ο Γιώργος και αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και ο Γιάννης και αγκάλιασε τον Γιώργο που αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και η Ζωή και αγκάλιασε τον Γιάννη που αγκάλιασε τον Γιώργο που αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και η Σωτηρία και αγκάλιασε τη Ζωή που αγκάλιασε τον Γιάννη που αγκάλιασε τον Γιώργο που αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και η Γεωργία και αγκάλιασε τη Σωτηρία που αγκάλιασε τη Ζωή που αγκάλιασε τον Γιάννη που αγκάλιασε τον Γιώργο που αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και ο Μιχάλης και αγκάλιασε την Γεωργία που αγκάλιασε τη Σωτηρία που αγκάλιασε τη Ζωή που αγκάλιασε τον Γιάννη που αγκάλιασε τον Γιώργο που αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και ο Κυριάκος και αγκάλιασε τον Μιχάλη που αγκάλιασε την Γεωργία που αγκάλιασε τη Σωτηρία που αγκάλιασε τη Ζωή που αγκάλιασε τον Γιάννη που αγκάλιασε τον Γιώργο που αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

Ήρθε και ο Ηλίας και αγκάλιασε τον Κυριάκο που αγκάλιασε τον Μιχάλη που αγκάλιασε την Γεωργία που αγκάλιασε τη Σωτηρία που αγκάλιασε τη Ζωή που αγκάλιασε τον Γιάννη που αγκάλιασε τον Γιώργο που αγκάλιασε τον Θανάση που αγκάλιασε την Αθηνά που αγκάλιασε την Παρασκευή που αγκάλιασε την κ. Βιβή.

 

Σχολιάστε

Top