Στήλη: Γαλλική ΓωνιάLA CHANDELEUR

  En France, tous les 2 février se fête la Chandeleur. Elle évoque aujourd’hui la coutume des crêpes, mais laBuche au Chocolat – Γαλλικός Κορμός Σοκολάτας

Buche au chocolat d’Annie   Ιngredients 6 oeufs 3 jaunes d’oeufs 120g de farine 250g de beurre 1 tablette de3η Μαθητική Συνάντηση « Conseil des Jeunes Citoyens » ( Συμβούλιο Νέων Πολιτών)

4 / 5 Μαρτίου 2016   Ελληνογαλλικό Κολέγιο «Dela Salle»   « Από τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις των γνωμών αναπηδά

Top