Στήλη: STARΟΜΕΤΡΟ

Χριστουγεννιάτικο Starομετρο

Δίνουμε 5 αστέρια                                  

STARόμετρο

Δίνουμε 5 αστέρια  σε  ό,τι αγαπάμε και  σε ό,τι επιδοκιμάζουμε και απορρίπτουμε αυτά που δίνουν γκρίζο χρώμα στη ζωή μας

Top