Νέα μέτρα για την προστασία των θαλασσών

Το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε νέα μέτρα για τη βελτίωση και διατήρηση των θαλασσών της χώρας μας. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν πιο συστηματική έρευνα και παρακολούθηση της θάλασσας ενώ προβλέπεται επανεξέταση της νομοθεσίας για την απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα. Τέλος, συμπεριλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης αλιέων και καταναλωτών αλλά και τη σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης για ρύπανση από υδρογονάνθρακες.

13s1sea10-thumb-large

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 11 τομείς (βιοποικιλότητα, θαλάσσια ρύπανση, ευτροφισμός, αλιεία κ.ά.) με ανάλογα μέτρα ανά κατηγορία. Κάποια από αυτά είναι:

Η επέκταση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ώστε να καλυφθούν κενά γνώσης (σημαντικά σε κάποιους τομείς) για την κατανομή και δυναμική των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών, ερπετών και πτηνών, και των πληθυσμών ψαριών και κεφαλόποδων.
Η ολοκλήρωση της χαρτογράφησης σε βυθούς που καλύπτονται από ενασβεστωμένα Ροδοφύκη (Maerl habitats).
Η θέσπιση προτεραιοτήτων διαχείρισης για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.
Η προετοιμασία σχεδίων δράσης για είδη-εισβολείς (λ.χ. λαγοκέφαλος) που είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή την αυτόχθονα χλωρίδα και πανίδα.
Η επικαιροποίηση του επαγγελματικού αλιευτικού μητρώου, κωδικοποίηση της αλιευτικής νομοθεσίας.
Η εκπόνηση προγραμμάτων εκτίμησης της πίεσης που ασκείται από την ερασιτεχνική αλιεία στα ιχθυοαποθέματα και βελτίωση των αλιευτικών πρακτικών για τη μείωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
Η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη διάθεση υγρών αποβλήτων και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη σημειακή απόρριψη άλμης (από αφαλατώσεις) και ρευστών θεσμικού περιεχομένου στη θάλασσα.
Η ανάληψη δράσεων από τους δήμους και επιχειρήσεις (λ.χ. ξενοδοχεία, πλοία) για τη μείωση της απόρριψης απορριμμάτων στη θάλασσα.
Η σύνταξη κανονισμών για τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης για ρύπανση από υδρογονάνθρακες.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/943192/article/epikairothta/perivallon/nea-metra-gia-thn-prostasia-twn-8alasswn

Από τις Αλεξοπούλου Ανθή και Αρζίδου Βασιλική, μαθήτριες της Γ΄ Τάξης

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης