Δομές υποστήριξης για ευάλωτες ομάδες μαθητών και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορούν οι γονείς να ενημερωθούν για τις δομές που λειτουργούν με στόχο την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Λήψη αρχείου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης