Εσωτερικός κανονισμός του 1ου Γυμνασίου Εύοσμου.

εσωτερικός κανονισμός

 

Ενημερωτικό   σημείωμα μαθητών και κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2014-2015

Εσωτερικός κανονισμός του 1ου Γυμνασίου Εύοσμου (τηλ.2310764026)

 

 1. 1.  Μετεγγραφές:  Μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Μαρτίου. Ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή υποβάλλει αίτηση στο σχολείο που επιθυμεί να μεταγραφεί ο μαθητής.
  1. 2.  Ο χωρισμός των τμημάτων γίνεται απολύτως  αλφαβητικά.
  2. 3.  Χαρακτηρισμός φοίτησης:

Α. Η φοίτηση του μαθητή θεωρείται επαρκής (γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου), όταν έχει:

 • Μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες.
 • Μέχρι 114 συνολικά απουσίες από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες.
 • Μέχρι 164 συνολικά απουσίες από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες και ο Μ.Ο. των τριών τριμήνων είναι 15 και η διαγωγή Α.

Β. Η φοίτηση του μαθητή θεωρείται ελλιπής (παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο), όταν:

 • Έχει συνολικά απουσίες  από 114  μέχρι 164  από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες.
 • Έχει συνολικά απουσίες  από 164  μέχρι 214  από τις οποίες οι μέχρι 64 θα είναι αδικαιολόγητες και ο Μ.Ο. των τριών τριμήνων είναι 15 και η διαγωγή Α.

Γ. Η φοίτηση του μαθητή θεωρείται ανεπαρκής (επαναλαμβάνει την τάξη), όταν:

 • Έχει περισσότερες από 64 αδικαιολόγητες απουσίες.
 • Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω.

Δ. Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει:  (Αρ.25 του Π.Δ.104/79)

 • Να δικαιολογεί τις απουσίες μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή:
  • §με ειδικό έντυπο-αίτηση για  απουσίες μιας ή δύο συνεχόμενων ημερών. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες από δέκα (10).
  • §με ειδικό έντυπο-αίτηση και ιατρική βεβαίωση για περισσότερες των δύο ημερών.
  • Να ενημερώνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος για την τακτική φοίτηση του μαθητή.
  • Όταν λάβει το ειδικό ενημερωτικό σημείωμα ότι ο μαθητής ξεπέρασε τις 30 απουσίες να προσέρχεται στο σχολείο για επιπλέον ενημέρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι μαθητές μόνοι τους και ελεύθερα προσέρχονται και αποχωρούν από το σχολείο. Υπάρχει ενδεχόμενο να απουσιάσουν σε ενδιάμεσες διδακτικές ώρες. Αυτό θα γίνεται μόνο με την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου.  Σε κάθε άλλη περίπτωση η έξοδος μαθητή από το σχολείο δεν δικαιολογείται.  

 1. 4.  Αξιολόγηση μαθητών.

Η αξιολόγηση του μαθητή στο  Γυμνάσιο προκύπτει από:

ü  Την προφορική βαθμολογία σε 3 διδακτικά τρίμηνα,

 • § 1ο  Τρίμηνο από 11/9  μέχρι 30/11
 • § 2ο  Τρίμηνο από 1/12 μέχρι 28/2
 • § 3ο  Τρίμηνο από 1/3 – 20/5,  όπου λαμβάνουμε υπόψη:

α) την καθημερινή προφορική εξέταση,
β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),
γ) τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και κα­λύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση,
δ) τις εργασίες, στο σχολείο και στο σπίτι,
ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες.

ü  Την γραπτή βαθμολογία στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου.

 

 1. 5.  Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα (Π.Δ. 409/1994 ΦΕΚ 226 τ. Β΄ )

Ο ετήσιος βαθμός σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφα­λαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/4 του

αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμη­νιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετά­σεων Ιουνίου. Ενώ όταν δεν προβλέπεται γραπτή δοκιμασία το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.

Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησια­κές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ­θρου 4 του Π.Δ. 429/1991.

 1. 6.  Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως: δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή μετά από επίσημη γνωμάτευση του αρμόδιου οργάνου, έχουν τη δυνατότητα της προφορικής εξέτασης.

 1. 7.  Ποινές.

Στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά των μαθητών παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄),  επιβάλλονται οι κυρώσεις:

 

α/α Κυρώσεις Επιβάλλονται
1 Παρατήρηση Διδάσκοντα ή Δ/ντή
2 Επίπληξη
3 Ωριαία αποβολή
4 Αποβολή μέχρι 3 ημέρες Δ/ντή
5 Αποβολή μέχρι 5 ημέρες Συμβούλιο (διδασκόντων στην τάξη &  Δ/ντής)
6 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ολομέλεια του συλλόγου διδασκόντων

 

 1. 8.  Κινητά τηλέφωνα.  (Γ2/132328/07-12-2006 / ΥΠ.Ε.Π.Θ. )

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.

 1. 9.    Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολείου.Αν κάποιος μαθητής δεν συμμορφώνεται θα ακολουθείται η διαδικασία των ανωτέρω ποινών.

10.Το Γυμνάσιο θα είναι ανοικτό από τις 8:00 έως 14:00. Οι μαθητές-τριες πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο 5’ λεπτά πριν την ώρα έναρξης της διδασκαλίας.

11.Κανείς μαθητής δεν μπαίνει στις αίθουσες πριν την πρωινή προσευχή.

12.Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών.

13.Σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, και μόνο για την 1η ώρα, ζητείται άδεια από την Διεύθυνση.

14.Στα διαλείμματα βγαίνουν από την αίθουσα ΟΛΟΙ  και δεν περιφέρονται στους διαδρόμους.

15.Όσοι προκαλούν ζημιά στα έπιπλα , στον εξοπλισμό και στο κτίριο του σχολείου ή σε αντικείμενα των συμμαθητών τους, θα φροντίζουν για την αποκατάσταση ή αποζημίωση  της ζημιάς.

16.Απαγορεύονται οι συναλλαγές και η συναναστροφή με εξωσχολικά άτομα.

17.Μετά από τρεις (3) ωριαίες αποβολές καλείται ο κηδεμόνας και συζητείται η επιβολή μεγαλύτερης ποινής.

18.Ενημερώνουμε τους γονείς ότι κατά το σχολικό έτος 2014-2015 το σχολείο μας ΔΕΝ έχει σχολικό φύλακα.

19.Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται 8:00-8:10, όχι νωρίτερα. Την ευθύνη της προσέλευσης την έχουν οι γονείς.

 

 

Από το Γραφείο της Δ/νσης του σχολείου.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης