R1234ze και άλλα ψυκτικά HFO

Τα κύρια HFO (υδροφθοροολεφίνες) ψυκτικά ρευστά είναι το R1234ze και R1234yf. Αυτές είναι οι δύο καθαρές ουσίες, στην ίδια οικογένεια,

Ευφλεκτότητα

Η ταξινόμησης ευφλεκτότητας εξηγείται στον πίνακα 3 πιο κάτω. Τρεις προϋποθέσεις  απαιτούνται για την καύση – καύσιμη ύλη, οξυγόνο και

Περιγραφή των Κινδύνων Ασφάλειας

Όλα τα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα που καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό έχουν επιπλέον κινδύνους σε σχέση με τα παραδοσιακά ψυκτικά

Το TEWI υπολογίζεται ως εξής

TEWI = επίδραση των απωλειών διαρροής + επίδρασης της απώλειας ανάκτησης + επίδραση επιπτώσεων της κατανάλωσης ενέργειας   Επιπτώσεις απωλειών

Top